En av Ystads lokala toppolitiker anklagas för att olovligen utnyttja kommunal mark. Kvinnans trädgård har utvidgats med en häck som gör tomten större än den i verkligheten är.

Det var då en cykelväg skulle byggas som man upptäckte att kommunens mark låg bakom en häck. Där bor Gunilla (M) och Ingemar Andersson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen respektive ordförande i kommunens hamnbolag och bostadsbolag.

Enligt Gunilla Andersson har det sett ut så sedan 1893 och man visste om att marken tillhör kommunen vid köpet av huset för 20 år sen.

100 platser

M-paret är dock inte ensamma. Upptäckten ledde till att man granskade flygfotografier och insåg att kommunal mark nyttjas av privata intressen på över 100 platser. Detta ledde i sin tur till att flera Ystadspolitiker nu är indragna i en utredning.

I ett annat fall har det byggts padelbanor på kommunens mark. Där vägrar Fredrik Roxenius (M), i egenskap av tennisklubbens ordförande, att följa kommunens beslut om att avveckla verksamheten.

Kritiker menar att hanteringen av frågan har skötts dåligt och att styret med M, L och KD hemlighållit fakta.

En advokatbyrå som tittat närmare på regelverket rekommenderar kommunen att ta tillbaka all mark för att följa kommunallagens likabehandlingsprincip.