Den kontroversiella tidigare M-riksdagsledamoten Abdirizak Waberi får nu grönt ljus från skolinspektionen att starta ännu en fundamentalistisk muslimsk friskola i Göteborg. Detta trots att det tillstånd som verksamheten grundar sig på har löpt ut. Det rapporterar Expressen/GT.

Den från Somalia till Sverige invandrade islamistiske fundamentalisten Abdirizak Waberi rönte stor uppmärksamhet när han för ett antal år sedan med stöd i Koranen propagerade för bland annat mäns rätt att aga sina olydiga fruar. Detta skedde först i den feministiska tidningen Ottar och senare också i SVT i ett program med titeln ”Slaget om muslimerna”

Rekryterades av Moderaterna

Alla ansåg inte åsikterna problematiska, bland annat Moderaterna som gjorde honom till riksdagsledamot i hopp om att med honom som galjonsfigur kunna ta invandrarröster från Socialdemokraterna. Han anförtroddes i samband med det en plats av partiet i riksdagens försvarsutskott

Waberi har även uppmärksammats i sin egenskap av rektor för muslimska friskolor med fundamentalistisk inriktning. En av dessa är Römosseskolan i Göteborg. Efter uppehåll är Waberi tillbaka i ledningen för den kontroversiella friskoleverksamheten.

Kontinuerlig kritik under många år

Römosseskolan har kontinuerligt under de 20 år den har funnits fått kritik och nedslag från Skolinspektionen för att bedriva religiöst motiverad könssegregerad undervisning, för att utöva våld mot eleverna, för muslimskt bönetvång och för att stänga ut kvinnliga elever och lärare när de menstruerar. Trots detta har skolverksamheten kunnat fortsätta. Ny kritik riktades mot skolan så sent som i juni i år

I stället för att läggas ned, något som bland annat SD och L krävt, expanderar nu Römosseskolan i stället.

Tar över IS-kopplad friskolas lokaler och lärare

Det sker genom att man tar över islamistiska Safirskolans/Vetenskapsskolans lokaler som stått tomma sedan huvudmännen fick tillståndet återkallat efter avslöjanden om nära kopplingar till våldsbejakande jihadism och den muslimska terrorgruppen IS. Utöver lokalerna har expanderande Römosseskolans huvudman också tagit över flera av Safirskolans/Vetenskapsskolans lärare.

Utgånget skoltillstånd godkänns av Skolinspektionen

Utvidgningen möjliggörs av att Römosseskolan har ett drygt fem år gammalt skoltillstånd som man inte utnyttjat. Tillståndet gick ut 2017 men efter ett överklagande har Skolinspektionen beslutat att det får användas ändå.

Enligt myndighetens jurister har man ingen laglig möjlighet att säga nej. Men man har samtidigt valt att inte få detta prövat i domstol.

Konktret handlar det om en skrivning i tillståndet om att skolverksamheten ”får starta senast läsåret 2017-2018”. Den ska enligt enligt juridisk expertis anses som endast vägledande, inte som ett villkor, detta trots att texten återfinns under just rubriken ”Villkor för godkännandet”.

Skolinspektionen aviserar att motsvarande skrivningar i de skoltillstånd som utfärdas framgent ska formuleras på ett annat och mer otvetydigt sätt för att undvika en upprepning av det som nu sker.

Tänjer gränsen för skollagen

Muslimska Römosseskolan har tänjt gränsen för skollagens krav på konfessionsfri undervisning till det yttersta och i flera fall förbi den. På skolans hemsida går bland annat att läsa att tid avsätts i schemat för eleverna att be till Allah, att de serveras halalslaktat kött till lunch och att man parallellt med den ordinarie skolverksamheten också bedriver Koranskola.

”Föreningen islamiska skolan” som driver Römosseskolan har även verksamhet i bland annat Borås där man på motsvarande sätt har lyckats utvidga sin friskoleverksamhet. 2018 vann man en tvist i Kammarrätten mot Borås stad om etablering av en ny muslimsk friskola på orten. Waberis organisation hade innan domen fått avslag på en ansökan hos Skolinspektionen.

Vill motverka att muslimer i Sverige anpassar sig

Abdirizak Waberi sade i samband med den tvisten i en kommentar till SVT att han och hans trosfränder kände sig utpekade bara därför att de vill vara muslimer i stället för att anpassa sig till det svenska samhället, något som enligt Waberi inte går att förena, varför han på sikt vill se Sverige omvandlat till ett shariastyrt kalifat.

Bland Waberis många uppmärksammande uttalanden sticker försvaret för kvinnomisshandel i hemmet ut. Det finns enligt Römosseskolans rektor bara en tolkning av islam och enligt den har en man rätt att slå sina fyra fruar om en konflikt uppstår och de inte lyder.

Innan han får ta till våld måste han dock ha försökt prata hustrun till rätta och sedan även nekat henne samlag. Om inget av detta krönts med framgång och kvinnan ändå inte underkastar sig makens beslut som han har rätt att ta till våld för att få henne att ta reson.

Waberi försvarar också att endast män får ta sig flera hustrur men en kvinna inte flera makar med att Allah har gett mannen mer kärlek att ge än kvinnan. Han motiverar ett förbud för en muslimsk kvinna att gifta sig med en icke-muslimsk man på liknande sätt – en muslimsk man kan ta sig en kristen hustru eftersom han har styrkan att hålla hennes falska tro nere medan en kvinna är för svag för att göra motsvarande med en kristen man.

Beträffande sin roll som friskolerektor har Waberi sagt att Koranen står över svensk skollag och dessa två krockar med varandra.