Moderaterna i Botkyrka tar nu avstånd från fem år gamla hånfulla inlägg på Twitter som riktades till dem som var kritiska till böneutrop från moskéer. Det säger Willy Viitala, politisk sekreterare för M i Botkyrka, till Samhällsnytt.

De som inte gillade böneutrop uppmanades ”välja att inte bo i Fittja”. De som menade att kyrkklockor är en del av Sveriges kristna kulturarv fick veta att kulturarvet är på väg att försvinna ”som tur är”. Och en lokal SD-politiker som varnade för ”de små stegens tyranni” och med det menade att när en moské får tillstånd till böneutrop kommer fler moskéer följa efter, anklagades för att sprida en konspirationsteori.

Så lät det från Moderaterna i Botkyrka för fem år sedan när frågan om böneutrop från Fittja moské, som ligger i kommunen, var högaktuell. Bakom utspelen, som spreds på Twitter, stod den politiske sekretetaren Willy Viitala.

I andra inlägg anklagades de som var emot böneutrop men för kyrkklockor för att vara hycklare och partiet hävdade att böneutrop handlar om ”lika villkor för enligt lagen jämställda religioner”.

Idag blåser andra politiska vindar, både inom Moderaterna som i Sverige i stort. Och Viitala tar nu avstånd ifrån vad han skrev då och flera av de uppmärksammade inläggen på Twitter har tagits bort:

– Det var en alldeles för raljant, odiplomatisk och onödig stil att twittra på när det begav sig. Vi tar avstånd från det idag. Det finns ingen anledning att föra en diskussion med det raljanta tonläge som fördes i debatten när det hettade till den gången, säger han till Samhällsnytt.

– Det är ett respektlöst sätt att debattera frågan. Det är bättre att vara formell och korrekt.

Men i sakfrågan har ni inte ändrat uppfattning?

– Vi har ingen uppfattning alls om vi är för eller emot böneutrop som företeelse. Det du far efter nu, vilket också andra gör även inom mitt parti, är om böneutrop kan anses vara inom ramen för religionsfriheten eller om det inverkar menligt på andras religionsfrihet när de behöver ta del av en trosförkunnelse. Det är det debatten gäller idag.

– Vi har inte diskuterat böneutropets vara eller icke vara utifrån den dimensionen. Inte heller om det passar in i någon, inom citattecken, ”svenskhet”, svensk tradition eller kultur. Den dimensionen har inte diskuterats lokalt, vare sig då eller senare.

För ett par veckor sedan publicerade Moderaterna i Botkyrka ett inlägg på Twitter om böneutrop ”till fromma för samtliga moskébesökare”. Inlägget har tolkats som ett förnyat stöd till böneutropen som fenomen. Det håller dock inte Viitala med om.

– Det är inte ett ställningstagande för böneutrop. Moskébesökarna är nöjda med böneutropet, föga överraskande. Volymerna är lagom i den bemärkelsen att det är inom de decibelvärden som angavs i polistillståndet som gavs av Stockholmspolisen för fem år sedan, säger han.

– Sedan förstår ju jag att en sådan tweet kan reta upp folk som är emot böneutrop utifrån olika bevekelsegrunder. Man får ha respekt för den typen av åsikter också.

Den politiske sekreteraren menar att det råder åsikts- och yttrandefrihet i Sverige och att det är tillåtet att vara såväl för som emot böneutrop. Han påpekar också att Moderaterna på central nivå ännu inte officiellt tagit ställning till hur man ställer sig till böneutropen och att man inom partiet kanske gjort det lite för lätt för sig tidigare.

– Det finns moderater idag som bedriver opinion mot böneutrop, som ni säkert noterat till er glädje, som Ann Heberlein, Jan Ericson och så vidare. Det är en diskussion som pågår i partiet. Vi skulle välkomna en centralt fastslagen linje i frågan, säger Willy Viitala.

– För fem år sedan, när Botkyrka tog ställning till frågan om böneutrop, så gjorde vi det kanske lite enkelt för oss som hanterade det som en strikt tillståndsfråga. Då var det utifrån decibelvärden och om det här ska kunna anses vara en olägenhet för omkringboende och så vidare.