Årets upplaga av den norska opinionsundersökningen Integreringsbarometeret som genomförs på uppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) visar att en majoritet av norrmännen (och kvinnorna) är uttalat islamkritiska.

52 procent av de strax under 3000 tillfrågade menar att de värden som omfamnas inom islam inte är förenliga med grundläggande värderingar i det norska samhället. Det handlar bland annat om synen på demokrati, yttrandefrihet, kvinnor, judar och kristna.

Ungefär lika många, 56 procent, anser att det skulle uppstå problematiska kulturkrockar om man fick en muslimsk svärson eller svärdotter i familjen. Något färre, 45 procent, har en skeptisk inställning till personer med muslimsk tro generellt.

När det gäller muslimska fundamentalister – personer med ”stark muslimsk tro” – är andelen negativt inställda ännu högre, hela 70 procent. Samtidigt gillar en majoritet inte heller kristna fundamentalister, men där stannar siffran på 54 procent.

Undersökningen slår fast att norrmännens negativa inställning inte främst handlar om islam utan om religiös vidskepelse i allmänhet.

80 procent av norrmännen är negativa till heltäckande muslimsk slöja, så kallad burka och niqab. Till muslimsk huvudduk, så kallad hijab, är det en av tre norrmän som är negativt inställda. Att bära halssmycke med kristet kors är det däremot få som är kritiska till eller jämställer med hijab.

Det framgår inte hur många av de som i undersökningen ställt sig positiva till heltäckande slöja och huvudduk som har muslimsk invandrarbakgrund.

Siffrorna är i linje med resultaten från liknande undersökningar i flera andra europeiska länder.

LÄS ÄVEN: Studie: 7 av 10 österrikare anser islam oförenlig med västvärlden