Som Samhällsnytt tidigare rapporterat har de svenska myndigheterna tappat kontrollen över befolkningsantalet. Till följd av öppna gränser, illegal invandring och tiotusentals ayslmigranter med avslag som gått under jorden i stället för att lämna landet vet ingen längre hur många som uppehåller sig på svensk mark. En folk- och bostadsräkning (Fob) skulle bidra till att råda bot på problemet men fem av de åtta rikdagspartierna säger nej till de förslag som SD och M lagt i frågan.

Framför allt är det i landets alltfler så kallade utsatta områden som oklarhet råder. Flera tiotusentals illegala migranter uppskattas uppehålla sig i dessa men mörkertalet är stort och det kan vara ännu fler.

Samtidigt pågår här omfattande fusk och bedrägerier med mantalskrivningar och andra-, tredje- och fjärdhandsuthyrningar i syfte att lura samhället på bidrag och skaffa svarta inkomster. Totalt handlar det om minst 200 000 personer som är felaktigt bokförda, varav en inte oansenlig andel tros inte ens befinna sig i Sverige men av bidragsskäl vilja stå kvar som skrivna i landet.

LÄS ÄVEN: Svenska myndigheter erkänner: ”Vi har tappat kontrollen över befolkningsantalet”

Vid sidan av att samhällsplaneringen försvåras när man inte vet hur många som uppehåller sig i landet eller lokalt i olika områden, är den tilltagande förvirringen om vilka som uppehåller sig i landet en grogrund för olika former av kriminalitet och utanförskap.

Av dessa och andra skäl lade var för sig Moderaterna och Sverigedemokraterna förslag i riksdagens skatteutskott om att genomföra en fysisk folkräkning. Men förslagen får tummen ned av samtliga övriga partier utom KD som tillsammans med SD valde att stödja M-förslaget. SD:s förslag ville inget av de övriga sju partierna ställa sig bakom.

De nej-sägande partierna anser att den kontroller som Skatteverket kan upprätthålla med vissa extra resurser som myndigheten fått till sitt förfogande räcker. Att genomföra en regelrätt folkräkning beräknas kosta runt en halv miljard.

Frågan är också politiskt känslig då flera partier har sanktionerat ett underjordiskt skuggsamhälle av så kallade papperslösa genom att rösta igenom förmåner såsom rätt till vård och skolgång för den gruppen. En fysisk folkräkning skulle kunna innebära att de som uppehåller sig olagligt i Sverige registreras och blir föremål för utvisning.

authorimage