Under budgivningen för en bostadsrätt skickade mäklaren som hade hand om affären ett sms i vilket det antyddes att det fanns ytterligare en spekulant som var beredd att betala mer. Detta var dock inte fallet och nu varnas mäklaren.

Utgångspriset för bostaden var 3 495 000 kronor och vid visningen påstods att en person redan hade lagt ett bud och getts rätt att få köpa den innan visning. Säljaren ska dock ha valt att genomföra visningarna ändå.

Dagen efter ringde mäklaren till personen som sedermera skulle göra en anmälan och hävdade att anbudsgivaren sänkt sitt bud till 3 450 000 kronor. Anmälaren lade då sitt högsta bud på 3 620 000 kronor och samma dag hölls visning nummer två.

LÄS ÄVEN: Mäklare: Ingen vill köpa hus nära vindkraft

Efter visning nummer två lade anmälaren ett bud som uppgick till utgångspriset förutsatt att inga fler anbudsgivare tillkom.

Anmälaren fick sedan ett sms från mäklaren:

Budgivaren som la 3.6 miljoner innan visningen var efter samtal med dem samma dag som ni budade beredda att stå för sitt bud på 3.6 trots att de la ett lägre bud innan samma dag.

Detta tolkade anmälaren som att den andra budgivaren var beredd att betala 3 600 000 kronor och köpte därför bostadsrätten för 3 620 000 kronor.

Efteråt tog anmälaren kontakt med den andra budgivaren och det framkom att hon inte hade sagt till mäklaren att hon var beredd att lägga något ytterligare bud.

Betalningsåtagande

Då mäklaren yttrade sig över anmälan påstods bland annat att säljaren hade ett betalningsåtagande gentemot bolaget som byggt huset och om bostadsrätten sålts för mindre än 3 600 000 kronor hade säljaren fått stå för mellanskillnaden.

I september 2022 fattade Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd sitt beslut om fallet, som Dagens Juridik uppmärksammar. En oenig nämnd ansåg att anmälaren inte hade lidit någon skada då säljaren tackat nej till två bud på 3 600 000 kronor. Därmed ansågs inte anmälaren ha kunnat köpa bostadsrätten för ett lägre pris än vad den såldes för.

De skiljaktiga ledamöterna rekommenderade dock mäklaren att betala 100 000 kronor i skadestånd till anmälaren.

Åsidosatt omsorgsplikt

Fastighetsmäklarinspektionen, dit anmälan gjorts, understryker att budgivningen är ett av de viktigaste momenten i mäklarens förmedlingstjänst. Av mäklarens uppgifter framgår att den andra anbudsgivaren inte lade ett nytt bud om 3 600 000 kronor utan endast framförde att hon eventuellt skulle lägga ett bud kring den nivån vid ett senare tillfälle – något som styrks av att det inte finns något nytt bud från den anbudsgivaren registrerat.

LÄS ÄVEN: Sverige pekas ut som värst drabbat av fallande bostadspriser

Sms:et konstaterar man ”förmedlar intrycket att det vid den tidpunkt då meddelandet skickades fanns en person som erbjudit sig att köpa bostadsrätten för motsvarande belopp som anmälarens högsta bud”. Genom sitt agerande har mäklaren åsidosatt sin omsorgsplikt och förtjänar därför en varning, slår Fastighetsmäklarinspektionen fast.