Sedan två år tillbaka har Malmö stad samarbetat med forskare vid Malmö universitet. Tillsammans har de drivit utvecklings- och forskningsprojektet Stickut Malmö med ambitionen att utmana normerna kring kontorsarbete inomhus. ”De flesta deltagare har fått en större kännedom om sig själva och sitt arbete” påstås vara ett av projektets resultat. Samtidigt krisar kommunens ekonomi och hålls uppe av bidrag från landets övriga kommuner.

Totalt har fem förvaltningar och omkring 50 medarbetare deltagit i projektet som samtliga fått prova på att utföra vissa arbetsuppgifter utomhus, exempelvis möten och svara på mejl. Större delen av de 4,3 miljoner kronor Stickut Malmö kostat kommer från Svenska ESF-rådet, som arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet, medan kommunen betalat resten. Efter varje tillfälle har deltagarna fått registrera känslorna kring upplevelsen i en app.

LÄS ÄVEN: Styrande i Malmö skryter över god ekonomi – utelämnar miljarder i bistånd

– För oss som arbetsgivare handlar det om att vara en välmående organisation på såväl individ- som organisationsnivå. I förlängningen är det en fråga om att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Heléne Westberg, kommunens projektledare för Stickut Malmö.

En av de som deltagit i Stickut Malmö är Olov Källgarn på Malmö stads miljöförvaltning som hoppas att projektet leder till en varaktig förändring. Han menar att friheten att själv välja var man utför sitt arbete borde vara en självklarhet på arbetsplatser i dag.

– De flesta deltagare har fått en större kännedom om sig själva och sitt arbete. De upplever både ett lugn och ny energi av att arbeta utomhus. Inspiration och kreativitet är också märkbara positiva effekter, säger Heléne Westberg.

LÄS ÄVEN: Malmö köpte hotellplatser för över en halv miljard utan upphandling – kan vara lagbrott

Ytterligare en effekt av utomhusarbetet ska vara att samtalen blir bättre. Då inomhusnormen är så pass rotad kommer det ta tid att ändra och utmaningen framåt blir nu att att skapa tillit och en dialog om att det är okej att göra annorlunda, säger Westberg.

Kommun i kris
Vore det inte för det kommunala utjämningsbidraget skulle Malmö gått bankrutt för länge sen. I fjol fick kommunen ett tillskott på fem miljarder kronor på det här sättet – mer än dubbelt så mycket som tvåan Göteborg.

LÄS ÄVEN: Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar i Malmö – 1 miljard för 2018