Malmö stad har nu öppnat nomineringarna till Malmö Lucia 2018. Det originella är att både män och kvinnor är välkomna. Juryn bryr sig varken om sökandes sångröst eller hur de ser ut innan de kallas till intervju.

På stadens hemsida skriver de följande:

Malmö stads Lucia väljs inte utifrån sitt utseende eller sin sångröst, utan ska vara en person som under det gångna året aktivt utmärkt sig som en god förebild och visat ett stort engagemang för staden och för sina medmänniskor.

Enda kravet är att sökande är över 18 år gamla.

På frågan om lucia kan bli en man svarar Viveca Byhr Lindén, projektledare på fastighets – och gatukontoret till SVT:

– Ja det kan det. Vi har valt att inte begränsa efter kön.

Hon säger dessutom att de är ”stolta över att det inte är en skönhetstävling” men medger att det kan vara kontroversiellt med en manlig lucia när de besöker ”äldreboenden och sjukhus”.

Fakta om Lucia-firandet

Lucia är en högtid som firas den 13 december, samt namnet på högtidens huvudperson. I Sverige markerar luciadagen tillsammans med advent inledningen på julfirandet. Den svenska Lucian är en blandning av både förkristna och kristna figurer och denna tradition har spridit sig till andra nordiska länder, och i viss mån också utanför Norden.

Lucia är även ett helgon i romersk-katolska kyrkan med ursprung från Sicilien. Dagens nordiska luciafirande har dock inte mycket gemensamt med dess italienska ursprung

Det finns uppgifter om svenskt lucia-firande ändå från medeltiden. Traditionen med en ljusbringande kvinnogestalt kan ha sitt ursprung i en hednisk ljusgudinna. (Wikipedia)