Malmö stad har uppmärksammats för att prioritera vaccinering mot COVID-19 för personal och chefer inom stadens funktionsstödsförvaltning. Enbart en av tio sprutor går till vårdtagare som egentligen ska prioriteras. Ansvarig samordnare i staden försvarar ordningen med att ”det var ingenting som vi på något sätt kunde påverka”.

Det är Sydsvenskan som rapporterar att Malmös funktionsstödsförvaltning hittills har tilldelats omkring 175 doser av vaccinet. Men hela 160 av dessa har landat hos personal och även sex chefer som inte har någon direktkontakt med sköra vårdtagare.

LÄS ÄVEN: Chef inom äldrevården försökte roffa åt sig vaccin

Förvaltningen ansvarar för omkring 1 000 personer i staden som har intellektuella funktionsnedsättningar. Av dessa är omkring 100 personer 70 år eller äldre men enbart 15 har genomgått vaccinering mot smittan.

Malmö skyller på uteblivet vaccin

Charlotte Widén Odder är avdelningschef för stöd, hälsa och daglig verksamhet och hon samordnar vaccinationerna inom förvaltningen. Men enligt Widén Odder är den aggressiva prioriteringen av personal och chefer ingenting som staden har kunnat göra annorlunda. Detta eftersom planerade leveranser av vaccinet har uteblivit.

– Vaccinet till brukarspåret kom inte enligt plan. Konsekvensen blev att medarbetarna gick före brukarna och det var ingenting som vi på något sätt kunde påverka, försvarar Widén Odder.

Region Skåne kritiserar kommunen

Maria Landgren är vaccinsamordnare i Region Skåne och hon ser allvarligt på Malmö sätt att inte följa prioriteringsordningen. Landgren framför att tid och kraft ska läggas på att vaccinera de mest sköra grupperna i samhället.

LÄS ÄVEN: S-styret i Malmö kritiseras: Utnyttjar coronastöd till att täcka kostnader för socialbidrag