Med start i morgon torsdag kommer Nydala, Hermodsdal och Lindängen att bevakas av polisens nya drönare. Filmmaterialet kan sedan användas i utrednings- och lagföringsarbetet samt som bevis i en rättegång.

Polisen beskriver drönarna som ett komplement och naturligt hjälpmedel till de poliser som arbetar dygnet runt i områdena. I Nydala, Hermodsdal och Lindängen – områden polisen pekar ut som särskilt utsatta – ska de hjälpa till att förebygga och avbryta pågående brott.

– Bilder från drönarna hjälper oss att snabbare få koll på händelser och där med också komma snabbare till aktuell plats, säger Johannes Dontsios, gruppchef för områdespolisen lokalpolisområde Malmö söder.

Kan användas utan tillstånd
Ifall det finns en risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott har polisen rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd. Operatören som använder drönaren får inte filma in i bostäder eller andra platser som anses vara integritetskränkande, bara allmänna platser.

Materialet kan sedan användas som bevis.

– Det innebär att materialet kan användas som bevismaterial i en rättegång, vilket ibland kan vara avgörande för att få en fällande dom om det tillexempel saknas vittnen, säger Johannes Dontsios.

Mellan kl 13 och 23 på torsdagen kommer drönare att användas vid ett första tillfälle.