Fler än 80 illegala migranter har rapporterats döda eller saknade på Medelhavet sedan årsskiftet. Siffran gäller innan den olycka med människosmugglare som ska ha inträffat på onsdagen där ytterligare 100 migranter av den libyska flottan uppges vara saknade. Det är mångdubbelt fler jämfört med de 11 döda som rapporterades för motsvarande period förra året.

Tilldragningsfaktorer och signaler från EU-ländernas politiker och välfärdssystem i kombination med cyniska människosmugglare som sätter migranter i sjöodugliga farkoster, har under ett flertal år lett till att mängder med människor sätter sina liv på spel för en resa över Medelhavet i utsikt om ett ekonomiskt bättre liv i länder som Sverige och Tyskland. Siffror från FN-organet Internationella organisationen för migration (IOM) visar på ett kraftigt ökat antal dödsoffer på Medelhavet och prognostiserar att ökningen kan komma att bestå under en längre period.

De ökade dödstalen kan dock inte tillskrivas en motsvarande ökning av migrantströmmarna. Dessa är i motstats till dödstalen inte mångdubbelt större. Siffran är ungefär densamma för den aktuella perioden i år (1 072) som för samma period förra året (1 159). Tänkbara förklaringar kan i stället vara sämre väderförhållanden och sämre eller mer överfyllda båtar.