Som Samnytt berättade på onsdagen har åklagare beslutat lägga ned förundersökningen kring den av muslimer dödshotade konstnären spektakulära Lars Vilks död i en bilexplosion. Ingen misstanke om brott kan styrkas menar man, allt pekar på att det var en olycka. Men en rad omständigheter, varav vissa inte tidigare offentliggjorts, reser frågor.

Lars Vilks levde under konstant mordhot efter att en så kallad dödsfatwa uttalats mot honom från internationella muslimska auktoriteter. Detta på grund av att han avbildat islams profet Muhammed som en rondellhund.

Vilks fick den 3 oktober förra året en ond och bråd död i en bilexplosion på E4:an i höjd med småländska Markaryd. Givet hotbilden framstod det för många som ett terrorattentat. Muslimska invandrare i Sverige jublade över att Vilks ”fått sitt straff”.

LÄS MER: Muslimer i Sverige jublar över Lars Vilks död: ”Brändes som en rullande gris”

Åtta månader lång förundersökning

En förundersökning inleddes men efter åtta månader meddelade chefsåklagare Per Nichols på onsdagen att man inte kan styrka att något brott begåtts. Händelsen avskrivs som en olycka. Men en rad frågetecken kvarstår.

Varför ökade man kraftigt hastigheten? Hur kunde den specialtränade föraren frontalkrocka med en lastbil? Varför exploderade hela fordonet i ett eldhav? Är det bara en slump att den som levt under terrorhot och utsatts för flera attentat sedan dör på ett sätt som företer stora likheter med just ett terrordåd?

Tekniska fel på fordonet?

Enligt den tekniska undersökningen ska fordonet som Vilks och hans polisiära livvakter färdades i ha varit behäftat med allvarliga fel som bidrog till kraschen. Detta trots att dessa specialfordon är underställda en omfattande kontroll långt utöver den årliga kontrollbesiktning som görs för vanliga fordon.

En teori är att ett av bilens bakdäck ska ha exploderat. Bilar av det här slaget är dock utrustade med speciella punkteringssäkra däck just för att föraren inte ska behöva riskera förlora kontrollen om någon exempelvis försöker få stopp på fordonet med anglar på vägbanan eller genom att skjuta mot däcken.

Inga onormala väder- eller väglagsförhållanden

Utredningen har också konstaterat att inga väder- eller väglagsförhållanden utöver det normala rådde på platsen vid tidpunkten för händelsen som bör kunna ha bidragit till att man förlorade kontrollen över bilen.

”Skakade till” precis innan händelsen

Vidare har vittnen berättat att de såg fordonet med Vilks ”skakade till” precis innan dödskraschen och hur rök vällde ut ur fordonet. Detta är något som utredarna inte har kunnat förklara.

Andra vittnen säger sig ha sett något liggande på vägbanan som fordonet med Vilks ska ha kört på och som lett till att föraren förlorade kontrollen. Om så var fallet och vad detta föremål i så fall var – en tappad del från en lastbil eller något som placerats ut avsiktligt – har utredarna inte heller kunnat fastställa.

Ovanligt att fordon exploderar

Det explosionsliknande eldhav som följde på kraschen och som resulterade i att Vilks och de båda livvakterna snabbt brändes till döds är också svårförklarad. Det är mycket ovanligt att bilar fattar eld på det sättet även vid mycket svåra krockar och olyckor.

Var det bara en tillfällighet och ett slumpmässigt sammanträffande att det skedde med en person som stod under hot om terrordåd?

Omotiverat hög hastighet

En annan fråga som förbryllat utredarna är varför fordonet drogs upp i en så extremt hög hastighet innan dödskraschen. Det ska ha rört sig om 170-18 km/tim. Det fanns inga kända omständigheter som förklarar denna höga hastighet, att man exempelvis skulle behöva komma undan något akut hot eller liknande.

Att tekniska fel på fordonet ska ha orsakat kraschen motsägs också av att det faktum att undersökningen av bilens ”box” motsvarande ett flygplans ”svarta låda” visar att inga som helst felkoder utlöstes innan kraschen som kan förklara denna.

Utredarna har även samarbetat med tekniker från biltillverkaren Land Rover i syfte att utröna om det finns några speciella konstruktionslösningar som kan ha samverkat med andra omständigheter för att resultera i ett så allvarligt händelseförlopp. Men inga sådana har kunnat konstateras.

Avfyrad kula hittades i bilen

En annan mystisk omständighet som inte fått någon förklaring är att man vid den tekniska undersökningen hittade en avfyrad kula kaliber nio millimeter i fordonet. En hypotes för att ändå avskriva händelsen som en olycka är att någon av livvakterna ska ha plockat upp och sparat den i samband med en tidigare skjutövning.

Tvingades byta bil strax innan

Det har också ifrågasatts varför Vilks strax före händelsen tvingades byta från ett fordon till ett annat. Om han suttit kvar i den ursprungliga bilen som vid tillfället befann sig en kilometer bakom dödsfordonet hade han kanske levt idag. Polisen hävdar dock att det var ett sedvanligt taktiskt beslut att flytta på Vilks på det aktuella sättet.

Sammanfattningsvis säger utredarna att man inte mer exakt kan uttala sig om vad som faktiskt hände. Men trots detta och trots den allvarliga hotbilden mot Vilks avfärdar man alltså brott eller attentat och hävdar att det rör sig om en ren olyckshändelse.

Som en följd av detta ska det nu utredas om polisens säkerhetsfordon är tillräckligt säkra. Den utredningen är det Arbetsmiljöverket som kommer att hålla i.

Anser att man fått en förklaring

Tony Pallon från polisens personskydd säger till media att han är nöjd med utredningen på 700 sidor. Han kallar den ”robust” och tycker trots alla icke uträtade frågetecken att man fått en förklaring och ett avslut.

– Vi har fått en förklaring. Man har vänt på alla stenar.

LÄS MER: Lars Vilks dödskrasch en olycka – utredningen läggs ned
LÄS MER: Lars Vilks död i eldhav efter frontalkrock med lastbil

Läs alla artiklar på Samnytt om Lars Vilks HÄR.