I en serie artiklar har Helahälsingland.se belyst problematiken med den omfattande nedskräpning hitresta bärplockare ägnar sig åt i svenska skogar. I den femte och sista artikeln rapporterar man om hur Söderhamns kommun nu får städa upp ett tiotal bärblockarläger där de påträffat bland annatvnärmare 40 skrotbilar.

I skogarna kring Tönnebro och längs väg 83 mot Stråtjära har bärplockare slagit läger under många år och deras nedskräpning har vållat en debatt. I år beskrivs deras nedskräpning värre än vanligt.

– Det som är värre är bilarna. Det blir oljespill och så mycket glas i naturen. Det är hemskt, säger Karina Nylander på kommunens tekniska kontor.

Vanligtvis hittar man 4-5 stycken bilar i lägren efter bärsäsongens slut men i år är det totalt 39 stycken. Många av dem är påställda och varit kördugliga men har sedan av okänd anledning slagits sönder.

Polisanmälningar läggs ned direkt

Skogsbolaget gjorde i år polisanmälningar för fem olika läger, vilka snabbt lades ned. Flertalet markägare har varit i kontakt med kommunen för att begära hjälp med städningen och nu röjs det upp i 14 läger i trakterna kring Tönnebro och riksväg 83. Man tror att det kommer att ta ett par veckor att städa upp allt.

I torsdags åkte kommunens serviceenhet ut till lägret som beskrivs som det största hittills i år. Där påträffar man allt från kläder till sönderskurna bildäck och förpackningar med trosskydd och blöjor. Överbliven mat ligger utspritt och madrasser har slängts ut i buskarna.

– Man hittar verkligen allt, det är helt sjukt hur mycket de släpar med. Sen eldar de upp en hel del. Jag har jobbat på kommunen i åtta år och det som är helt nytt är hur många bilar det varit som lämnats sönderslagna. Vi räknade till 39, men har fått höra om ytterligare två som ska kollas upp, säger Peter Åsén på serviceenheten.