En färsk undersökning som Sifo tagit fram på uppdrag av tankesmedjan Oikos visar på ett stort stöd hos svenska folket för att utvisa utländska brottslingar. Nästan åtta av tio delar åsikten.

I mätningen uppger 77 procent av de tillfrågade att utlänningar som begår grova brott regelmässigt ska utvisas – även om Sverige inte kan garantera brottslingens säkerhet i dennes hemland.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Utvisning men inte utvisning

Inte heller anser man att en anknytning till Sverige ska lägga hinder i vägen för utvisningarna. Av de 77 procent som tycker att grova brottslingar ska utvisas uppger 74 procent att de ska utvisas även om de har en stark anknytning till Sverige.

Få utvisas

Samtidigt konstaterar Oikos att allmänhetens uppfattning om hur det borde vara ligger långt i från hur det verkligen är. Inte ens många av de utländska brottslingar som döms till utvisning, utvisas.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Två sossar och en centerpartist STOPPADE utvisning av våldtäktsman

Så kallade verkställighetshinder är det vanligaste orsaken till att det aldrig blir av, som exempelvis att det förekommer oroligheter i brottslingens hemland.

Och eftersom åtskilliga utlänningar som begår allvarliga brott tidigare har fått asyl i Sverige, och därför svårligen kan utvisas till sitt hemland, kan de tryggt begå brott utan någon större risk för utvisning.

– Det är exceptionellt höga siffror, särskilt med tanke på att frågan inbegriper kvalificeringen att säkerheten i hemlandet inte kan garanteras. Det finns uppenbarligen ett mycket starkt folkligt mandat för en kraftfull utvisningspolitik, säger Arvid Hallén, programansvarig på Oikos.

Ska utländska brottslingar regelmässigt utvisas?