När den av journalister kallade smyckeslagen trädde i kraft i Danmark för tre år sedan rönte det stor uppmärksamhet. Media beskrev det som att danska myndigheter nu skulle agera som nazi-Tyskland och börja slita smycken av kroppen på utsatta flyktingar. En utvärdering visar att krigsrubrikerna var grundlösa – inte ett enda smycke har beslagtagits från någon asylsökande.

Syftet med lagen var att möjliggöra för danska staten att kräva att migranter som anländer med stora tillgångar i kontanter och/eller guld och ädelstenar använder dessa för att försörja sig själva i stället för att bli bidragsförsörjda av de danska skattebetalarna. Media beskrev lagen som ”hårt kritiserad” men kritiken kom i huvudsak från journalisterna själva och aktivistgrupper medan den bland de danska medborgarna och i parlamentet sågs som rättvis och hade brett stöd.

Inga smycken beslagtagna
När lagen nu utvärderats visar det sig att kritiken, inklusive nazistanklagelserna mot den danska regeringen, var helt obefogad. Inga smycken har tagits från asylsökande. I ett fåtal fall har stora summor med kontanter omhändertagits och i ett fall en exklusivare bil.

Lagen tandlös
Den kritik som nu riktas mot lagen handlar i stället om att den blev för tandlös. Skattebetalare och företrädare för de borgerliga regeringspartierna, stödpartiet Dansk folkeparti och Socialdemokraterna som samtliga står bakom lagen vill nu se en lagskärpning.

Gömmer tillgångar utomlands
Det man har kunnat konstatera är att migranter, i stället för att ta med sig kontanter och guld till Danmark och riskera att få dessa tagna i beslag, sätter in sina tillgångar i utländska banker. Ett förslag som nu ligger på bordet är därför att möjliggöra för danska staten att beslagta större tillgångar på asylsökandes utländska bankkonton.

Svårt att kontrollera
Danmarks annars stridbara integrationsminister Inger Støjberg menar dock att en sådan utvidgning av lagen kan bli svår att tillämpa. Även om det i sak är rimligt att kräva att en migrant med stora tillgångar på banken försörjer sig själv i stället för att ligga det danska samhället till last, så bedömer Støjberg det som svårt att kontrollera vilka tillgångar migranter har undangömda utomlands.

Samma försörjningskrav på migranter som danskar
I en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån Ritzau säger integrationsministern att ”det helt principiellt är så att om man kan försörja sig själv så ska man också göra det. Det gäller för danskarna och det bör på samma sätt gälla de migranter som kommer hit”.

Åtstramningar i migrationspolitiken har gett effekt
Till Ritzau påpekar Støjberg också att regeringen gjort andra ansvarstagande åtstramningar i migrationspolitiken de senaste åren och att dessa haft stor effekt. Antalet personer som sökte asyl i Danmark förra året var det lägsta på tio år.