Mediekompass ägs av Tidningsutgivarna, TU, som är paraplyorganisation för svensk dagspress. Man arbetar, enligt hur man själv beskriver det, med att lära skolelever källkritik. Verksamheten går i stora drag ut på att inskärpa i eleverna att tro och lita på det som skrivs i TU-ansluten dagspress och att misstro som fake news sådant som skrivs i alternativmedier och sociala medier. Man kallar på sin webbplats detta för ”att värna öppenhet och demokrati”.

2016 sinade pengarna men nu inför riksdagsvalet har man fått tre miljoner kronor från en stiftelse för att återuppta arbetet. Det är Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning som skjuter till pengarna. För miljonerna ska personer anställas som kan resa runt på skolorna och lära eleverna vilka medier de bör läsa respektive undvika. Det framgår inte varför TU, som under sig har medier från de största och ekonomiskt starkaste mediekoncernerna, inte kunnat skjuta till pengarna till den egna verksamheten.

På Mediekompass.se säger man nu i ett utskick hej till alla lärare, skolledare och andra som är intresserade av att skolungdomarna hämtar sin världsbild och sina politiska uppfattningar från ”rätt” källor. Man skriver att man är glada över att kunna ”ta fart igen” och att man som högsta ansvarig för verksamheten har rekryterat Henrik Nyberg, ämneslärare i samhällskunskap och historia och med förflutet som skribent inom tidskriftsbranschen.

I utskicket förklarar Mediekompass varför man anser det vara så viktigt att skolledningarna under valåret bjuder in organisationen för att tala eleverna till rätta så att de inte hämtar sin information och får sin åsiktsbildning från ”fel” medier och källor som man menar sprider fake news. ”Rätt” medier förklarar man är TU-ansluten svensk dagspress som baserar sina nyheter och sin omvärldsrapportering på pressetiska regler.

Vi lever i en tid där ”fake news” diskuteras allt oftare, och där i synnerhet unga människor hämtar en stor del av sin nyhetsuppfattning genom sociala medier. Då ser vi det som mycket viktigt att väcka intresset för att läsa nyheter och omvärldsrapportering som bygger på de pressetiska regler vilka svensk dagspress arbetar efter. Inte minst då vi nu går in i ett valår, då mediebevakningen från alla håll kommer att öka.

Mediekompass är en arvtagare till ett folkbildningsinitiativ som startades redan i början av 1960-talet av Skolöverstyrelsen och Svenska Tidningsutgivarföreningen och som då gick under namnet ’Tidningen i Skolan’. Då var målsättningen att få eleverna att läsa tidningar för att hålla sig nutidsorienterade.

På senare år, med det bredare och mer allsidiga medieutbud som idag erbjuds och med namnbytet som indikerar att en viss kompassriktning är den önskvärda att hålla, har verksamheten delvis skiftat fokus till att få eleverna att inte läsa så mycket utan i stället begränsa sitt läsande till de medier som Mediekompass genom TU själv har kopplingar till.