Antalet uppehållstillstånd har under årets första tio månader legat på ett nytt Halmstad eller Gävle. Under samma period har mer än 60 000 personer också beviljats svenskt medborgarskap.

Under föregående månad beviljades drygt 11 000 uppehållstillstånd varav den största andelen avsåg arbetskraftsinvandring tätt följt av anhöriginvandrare.

Ungefär samma förhållande gäller när man tittar på hela året fram till slutet av oktober – 37 573 arbetskraftsinvandrare, 26 443 anhöriginvandrare och 15 378 asylsökare med totalt 100 301 uppehållstillstånd.

Medborgarskap

Under samma period gjordes 71 709 ansökningar om svenskt medborgarskap varav 61 341 fall beviljades. Samtidigt återstår 97 572 öppna ärenden.

Under året har flest beviljade ansökningar kommit från syrier (24 740) följt av britter (4 120) och afghaner (3 364) samt somalier (3 069).