Högfluorerade ämnen, PFAS, finnas i vanliga produkter som smink, kläder och möbler. De innefattar flera ­tusen kemiska ämnen som är vatten- och ­fettavstötande varav vissa är cancerframkallande och kan orsaka leverskador. Enligt en kartläggning som Hem & Hyra gjort har mer än 1,5 miljoner svenskar PFAS i sitt kranvatten. ”Den största miljöskandalen på bra länge”, säger toxikologen Mattias Öberg.

I djurförsök har redan mycket små mängder PFAS visat sig ge tydliga skador på djurens reproduktionsförmåga, cellfunktioner och hormonsystem. Naturskyddsföreningen kallar det för vår tids PCB. Även om det i dagsläget inte finns tillräckligt mycket forskning kring PFAS och hur det påverkar människor och djur, är studierna mycket oroande och man ser helst att ämnena förbjuds tills vidare.

Enligt Hem & Hyras kartläggning har åtminstone tio vattenverk i landet, som försörjer 1,5 miljoner med dricksvatten, för höga halter av PFAS – över tio nanogram PFAS per liter. De klarar visserligen Livsmedelsverkets åtgärdsgräns på 90 nanogram per liter, men det är desto värre med den sänkning som den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa rekommenderar.

– De senaste fem åren har vi lärt oss mycket om hälsoriskerna med PFAS och eftersom vi också får i oss ämnena via maten finns det inte marginal för att dricka vatten som förorenats. Ligger halterna högre än tio nanogram per liter så har man en tydlig förorening och jag anser att man då måste börja agera för att få ett renare vatten.

– Att vi har så pass höga halter på så många platser och att miljoner människor dricker vatten som är ­tydligt förorenat – det är den största miljöskandalen på bra länge!