Av de 11 745 ansökningar som gjordes under 2018 där den så kallade gymnasielagen åberopas, har 5 216 fått bifall och 2 449 avslag. Knappt 4 000 fall är ännu ej avgjorda.

Då lagen klubbades igenom, efter att Centerpartiet sagt ja, hette det att omkring 9 000 så kallade ensamkommande flyktingbarn företrädesvis från Afghanistan omfattades. Men hittills har alltså nästan 12 000 försökt få uppehållstillstånd genom att hänvisa till lagen.

Ungefär hälften av de knappt 12 000 ansökningarna har Migrationsverket skickat vidare till landets fyra migrationsdomstolar för prövning då verkets beslut om asyl i dessa fall har överklagats. Där prövar man både asylskäl och ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

– Den slutliga statistiken över hur många som fått bifall respektive avslag kommer att dröja. Domstolarna har många andra ärenden att avgöra, så det är förståeligt att de inte har kunnat pröva ansökningar i samma takt som vi, säger Johanna Lindblad Ó Duinnín, expert vid Migrationsverket.

De migranter som fått bifall har fått ett 13 månader långt uppehållstillstånd med möjlighet till förlängning ifall de uppfyller villkoren och studerar på gymnasienivå.