En förkrossande stor majoritet av svenskarna vill behålla och driva vidare nuvarande kärnkraftverk. Stödet för att därutöver även bygga nya kärnkraftverk ökar samtidigt och är nu mer än dubbelt så stort jämfört med stödet för att avveckla kärnkraften. Det visar en färsk opinionsmätning från Novus.

Sju av tio svenskar vill ha kvar kärnkraften. Av dessa vill fyra dessutom bygga nytt. Stödet för att avveckla kärnkraften är endast 16 procent medan 13 procent är osäkra.

I motsvarande undersökning som gjordes i november 2017 var det endast knappt tre av tio svenskar som ville bygga ut kärnkraften ytterligare och fler än idag – två av tio – som ville avveckla.

Stödet för kärnkraften är därmed tillbaka på den högstanivå som uppmättes 2010. Året efter – i samband med kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan – sjönk stödet kraftigt inten men har nu alltså återhämtat sig.

Stödet för kärnkraft är idag lägst bland rödgröna väljare trots att det är där den kraftigaste opinionen för ett fossilfritt samhälle återfinns, en utveckling som enligt de flesta bedömare endast kan realiseras med utbyggnad av kärnkraften som en betydande komponent.

Bland borgerliga och socialkonservativa väljare är stödet för kärnkraften betydligt högre. Detta trots att man där inte i samma utsträckning som på den politiska vänsterkanten ser behov av att snabbt fasa ut de fossila bränslena för klimatets skull.

Tiden efter Tjernobylkatastrofen 1986 i dåvarande Sovjetunionen var motståndet mot kärnkraften i Sverige kompakt men har sedan gradvis minskat. Idag är Ryssland världsledande på att bygga och exportera kärnkraftverk och bedriver även inom landet en snabb och klimatvänlig omställning från fossila bränslen med en utbyggnadstakt på ett nytt kärnkraftverk om året.

Folkomröstning om kärnkraftens framtid i Sverige hölls 1980 i spåren av den betydligt mindre allvarliga kärnkraftsolyckan i Harrisburg i USA året innan. Svenska folket fick välja mellan tre olika avvecklingsalternativ men inget utvecklingsalternativ.

Efter folkomröstningen beslutade riksdagen att kärnkraften i Sverige skulle vara helt avvecklad till 2010. Någon verklig avveckling har sedan inte inletts men enstaka kärnkraftverk har stängts och beslutet har inneburit att svensk kärnkraftsteknik som tidigare var världsledande hamnat på efterkälken.

2010 då kärnkraften enligt det tidigare beslutet skulle ha varit avvecklad beslutades i stället att gamla kärnkraftsverk ska kunna ersättas med nya om kommersiella förutsättningar för detta finns.