Danmarks socialdemokratiska statsminister Mette Frederiksen meddelar nu att hennes regering vill minska den asylrelaterade invandringen ytterligare – målet är att komma ned till noll asylsökande. Det rapporterar danska TV2.

I ett anförande i Folketingen på fredagen kritiserade den danska statsministern tidigare politiker för att ha ställt för få krav på de utlänningar som kommer till landet. Hon underströk också att hur många som släpps in har en avgörande betydelse för hur de integrationsutmaningar som är förenade med mottagandet kan hanteras.

Vill ned till noll asylsökare

Antalen måste kraftigt ned, slog Frederiksen fast. Regeringens målsättning är att komma ned till noll. Hon medgav samtidigt att det är ett mål som kan vara svårt att nå och att regeringens ambition inte ska uppfattas som ett absolut politiskt löfte.

– Vi kan inte ge ett löfte om noll asylsökande, men vi kan ställa in den vision, som vi också gjorde före valet, nämligen att vi vill ha ett nytt asylsystem, och sedan gör vi vad vi kan för att införa det.

De skärpta krav på invandrare som Frederiksen vill se handlar bland annat om att gå från bidragsförsörjning till arbete och att anpassa sig till danska värderingar.

Muslimsk invandring särskilt problematisk

Den socialdemokratiska statministern uttryckte också en oro över att en stor del av islam idag representeras av islamister. Frederiksen får stöd i detta från sin parti- och regeringskollega, utrikes- och integrationsminister Mattias Tesfaye.

I en intervju med Jyllands-Posten på torsdagen pekar han specifikt ut invandringen från muslimska länder som särskilt problematisk och aviserar ny lagstiftning och upprensning bland muslimska friskolor som några av de åtgärder regeringen planerar.

– Danmark ska inte anpassa sig till islam. Islam måste anpassa sig till Danmark.

Underskattar invandrares religiositet

Han menar att danskar i allmänhet utgår från sitt eget sekulära förhållningssätt till religion och därför underskattar de invandrade muslimernas religiositet som generellt är betydligt djupare.

Volymerna låga jämfört med Sverige

Förra året registrerades drygt 1 500 asylsökande i Danmark. Siffran är den lägsta på över 20 år och tio gånger lägre än Sveriges för samma år.

Asylkaosåret 2015 registrerades drygt 20 000 asylsökande i Danmark. Det ska jämföras med de drygt 160 000 som sökte asyl i Sverige.

Sammanhållningen hotad

Den socialdemokratiska regeringen i Danmark menar trots väsentligt lägre invandringsvolymer än Sveriges att problemen är för stora och att sammanhållningen i det danska samhället äventyras.

– Vi måste se till att inte för många människor kommer till vårt land, annars kan vår sammanhållna kraft inte existera. Den är redan utmanad, konstaterade Mette Frederiksen i Folketinget.