➤ UNHCR:s ambition är att evakuera omkring 10 000 migranter från Libyen till Italien under nästa år.

Sedan en tid tillbaka har trafiken över Medelhavet minskats då italienska myndigheter slagit ned på de icke-statliga organisationerna som sysslade med transporterna. På den libyska sidan har kustbevakningen också trappat upp sin verksamhet.

Nu flygs migranter från samlingsplatserna i Libyen till Europa i regi av FN:s flyktingorgan UNHCR.

På fredagen fördes 160 kvinnor och barn till Italien.

– Vi hoppas verkligen att andra länder kommer att följa efter, säger Vincent Cochetel på UNHCR.

Italiens inrikesminister Marco Minniti är även han nöjd.

– För första gången har en humanitär korridor öppnats från Libyen till Europa. I dag är en historisk dag.