Italiens tidigare inrikesminister Matteo Salvini försökte nyligen driva igenom ett nyval men manövrerades bort från makten trots ökat väljarstöd. Italiens nya vänsterregering planerar nu att ge migranter betydligt högre bidrag per dag jämfört med funktionshindrade italienare. 

Samhällsnytt har tidigare rapporterat om hur Matteo Salvini, ledare för Italiens konservativa och Italien-vänliga parti Lega Nord, upplöste den gamla regeringen i ett försök att få till stånd ett nyval. Tanken var att få ett ökat mandat för den förda politiken. Det politiska spelet efter valet resulterade i stället i att Italien fick en vänsterregering.

Nu har italienska tidningen Il Giornale granskat denna vänsterregerings budget. Enligt tidningens analys kommer funktionshindrade personer att få ungefär 54 cent i bidrag per dag medan asylsökande och migranter får ungefär 20 euro per dag.

Beslutet att öka bidragen för migranter kan härledas till flyktingvälkomnande organisationer som tidigare i år uttryckte stora klagomål gentemot Salvinis beslut att sänka bidragen för migranter. Innan sänkningen fick migranterna 35 euro per dag.

I Italien finns ungefär tre miljoner funktionshindrade människor. Av dessa är två miljoner beroende av de statliga bidragen.