En av de punkter SMPCL-samarbetet kom överens om var en liberalisering av reglerna för anhöriginvandring. EU menar nu att det innebär att Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU för familjeåterförening. Anhöriga till fler än 20 000 väntas få uppehållstillstånd i sommar.

Centerpartiet var centralt för att driva igenom den så kallade gymnasielagen där 9 000 vuxna afghaner som redan fått avslag på asyl fick stanna. Nu är C, tillsammans med främst MP, med och driver igenom liberaliseringen av anhöriginvandringen.

I det så kallade januariavtalet har C och MP fått igenom att ”alternativt skyddsbehövande” återigen från och med i sommar ges rätt till familjeåterförening. Det betyder att dessa personers kärnfamiljer – make, maka, registrerad sambo samt minderåriga barn – får rätt till tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Enligt Expressen är det anhöriga till mer än 20 000 som väntas få uppehållstillstånd.

Prognosen från Migrationsverket är 7 700 fler anhöriginvandrare samt en mindre ökning av asyl på 1000 personer. På senare år har dock Migrationsverket uppmärksammats för felaktiga prognoser.

Behöver inte försörja sig själva
Utöver en ökad invandring som belastar skattebetalarna ingår i avtalet också att det inte krävs något försörjningskrav de första tre månaderna. Det innebär att ingen av de 20 000 anknytningspersonerna eller deras anhöriga kommer behöva försörja sig själva eller sina anhöriga.

Morgan Johansson säger till Expressen att han inte anser att liberaliseringen går emot Socialdemokraternas politik, trots att den bryter mot den lilla skärpning de själva införde för några år sedan.

– [..] möjlighet till familjeåterförening är viktigt utifrån integrationssynpunkt. Det står också i våra riktlinjer. Så man kan inte påstå att det här går rakt emot socialdemokratisk politik, berättar han för tidningen.

Efter frågor från Expressen om att det kan komma många fler än vad Migrationsverket prognostiserar vidhåller Johansson att han tror det endast handlar om cirka 8 000 fler som kommer och att det blir endast ”mycket, mycket marginella effekter”.