Nästa måndag slår Migrationsverket upp portarna till sitt nya förvar för personer som ska utvisas ur Sverige och som av olika skäl inte får vistas fritt i landet i avvaktan på att beslutet verkställs. De 44 nya platserna förslår dock inte långt, ”Platsbehovet är oerhört stort i landet” förklarar förvarets chef.

– Det känns fantastiskt, lokalerna har blivit så som vi tänkt oss: trygga och säkra men samtidigt ljusa och luftiga. Vi har lagt ned ett enormt arbete inför detta, berättar Anna Nilsson för SVT Nyheter.

Nilsson är sedan tidigare chef för det konstant fullbelagda samt rymnings- och manifestationsutsatta förvaret i Åstorp och får nu även chefsansvaret för de nya förvarslokalerna i Ljungbyhed.

På måndagen hölls pressvisning av den nya anläggningen. Vad det kostat skattebetalarna att bygga om de tidigare ankomstlokalerna för nyanlända uppgavs inte och framgår inte heller av information om byggnationen på Migrationsverkets webbplats. En summa på 100 miljoner kronor anslogs i JÖK-regeringens vårbudget till Migrationsverket för att bygga nya förvarsplatser.

Lokalerna fungerade ursprungligen som brandstation för den flygflottilj och andra försvarsanläggningar som förut fanns i området men som sedermera lagts ned i takt med att det svenska försvaret bantats ned.

De förvarsplatser som nu tillkommer är samtidigt långt färre än vad som tidigare aviserats. Av 150 planerade har endast 60 byggts. Totalt i landet finns 461 förvarsplatser.

Redan med dagens liberala regler för förvarstagning av personer med utvisningsbeslut eller vars identitet inte kunnat fastställas är behovet två till tre gånger större, mellan 1100 och 1200 platser. Med striktare säkerhetsbedömningar skulle antalet platser behöva ytterligare flerfaldigas.

– Platsbehovet är oerhört stort i landet, förklarar Anna Nilsson.

I motsats till förvaret i Åstorp uppges det nya förvaret i Ljungbyhed bli rymningssäkert. Runt anläggningen sträcker sig ett 4,75 meter högt staket. De intagna kommer endast att utgöras av ”vuxna män”. Huruvida det kan innefatta så kallade ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder uppskriven till vuxen ålder framgår inte.

Planer finns på att bygga ut den nya förvarsanläggningen med ytterligare 100 platser, men inget beslut är ännu taget. Inte förrän till hösten väntas något besked om detta.