I myndighetens prognos för 2022 tror man att tusentals fler migranter kommer att ta sig till Sverige för att söka asyl jämfört med fjolåret.

Migrationsverket räknar med omkring 14 000 asylsökande under 2022 – 2 400 fler än förra årets siffra. Afghanistan, Syrien och Irak var de tre största ursprungsländerna bland dem som förra året ansökte om asyl för första gången.

Av prognosen framgår även att fler afghaner tros söka sig till Sverige i år, vilket härleds till Migrationsverkets rättsliga ställningstagande från november då man påstod att flera grupper riskerar förföljelse till följd av talibanernas maktövertagande.

Samtidigt bedöms möjligheten till internflykt inom Afghanistan som ”ytterst begränsad”.

– Det handlar både om nya asylsökande och om personer med ett tidigare av- eller utvisningsbeslut som kan beviljas en ny prövning. Men hur många personer som ansöker om verkställighetshinder och beviljas en ny prövning är osäkert. Antalet afghaner som får uppehållstillstånd har i sin tur betydelse för hur många nyanlända som ska tas emot av kommuner, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Nästan 100 000 uppehållstillstånd

2021 beviljades 71 229 av 76 000 medborgarskapsansökningar. Främst rörde det sig om syrier, somalier och afghaner.

Samtidigt beviljades 95 163 uppehållstillstånd, varav en stor andel på familjeanknytning. Den största andelen fick dock tillstånd på grund av arbete. Flest arbetstillstånd beviljades inom yrkesgruppen bärplockare och planterare samt för yrken inom IT-området.