Förra året fick Migrationsverket utrymma sitt förvar i Kållered efter att vägglöss konstaterats i lokalerna. Nu har ytterligare ett förvara drabbats av ohyran och måste saneras.

Det är förvaret i Åstorp som drabbats denna gång. Lusangreppet upptäcktes i förra veckan och verksamheten måste nu stängas ned. Det rapporterar bland annat Lokaltidningen.se.

På förvaret finns i nuläget ett 20-tal utlänningar som skall utvisas efter avslag på asyl eller på grund av brott. Dessa måste man nu hitta andra platser för, något som inte är alldeles enkelt då det råder stor brist på förvarsplatser i landet.

Förvarschef Anna Nilsson hoppas att verksamheten efter sanering ska kunna vara igång igen redan i slutet av veckan.

LÄS ÄVEN: Migranter på Migrationsverkets förvar släppta efter utbrott av vägglöss

När Migrationsverkets förvar i Kållered drabbades av löss i januari förra året tvingades man i brist på förvarsplatser försätta samtliga intagna på fri fot med anmälningsplikt medan saneringen pågick. Det framgår inte om samtliga sedan inställde sig eller om någon eller några valde att avvika.

Några månader senare var det Migrationsverkets förvar i Flen som måste utrymmas och saneras efter lusangrepp. I det fallet kunde man spåra överföringen av lössen från en specifik person som var intagen på förvaret.