I en undersökning som Dagens Nyheter genomfört uppger en majoritet av de tillfrågade forskarna att de känner oro över att synen på vetenskap om miljö och klimat ska ha förändrats. Man känner sig också kränkta över att inte alla har samma slags domedagskänsla som Greta Thunberg.

DN – som själva sprider fake news med jämna mellanrum – har skickat ut en enkät till samtliga universitet i Sverige. Denna har besvarats av 212 forskare inom ämnen som miljö och klimat.

Mer än hälften uppger att de upplever att tilltron till vetenskap minskat under de senaste fem åren. Över en fjärdedel säger sig också ha blivit ansatta på grund av sin forskning eller uttalanden de gjort i media.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Rödgrön ilska – Elsa Widding (SD) ifrågasätter klimatkrisen

Många anser att situationen förvärras av mediekonsumtionen och samhällsdebatten på sociala medier. Man pekar på USA med Donald Trump, som påstås ha ljugit. En tredjedel tycker att svenska politiker ignorerar eller ifrågasätter ”etablerad vetenskap”.

Många av forskarna efterlyser strategier från institutions- och universitetsledningen för hur de ska agera. Vissa uttrycker också oro för minskad finansiering av miljö- och klimatvetenskap,

Utbildningsministern bekymrad

Att klimat- och miljöforskare oroar sig över ökad ”faktaresistens” gör utbildningsminister Mats Persson (L) orolig.

”Det är oroväckande att forskare inom ett så viktigt område upplever att tilltron för den vetenskap de bedriver minskat. Klimat tillhör en av de framtidsfrågor Sverige som kunskapsnation måste investera i”, skriver ministern i ett mejl till DN.

Vidare skriver Persson att riksdagspolitiker som kommer ut som ”klimatförnekare” är mycket allvarligt och att det är att aktivt gå emot vetenskapen.

LÄS ÄVEN: 1 100 forskare och experter i gemensam publikation: ”Det finns ingen klimatkris”