Asylsökande klagar på att dagersättningen är för låg och nu vill Miljöpartiets migrationspolitiske talesperson tillmötesgå kraven i kommande budgetförhandlingar.

Dagersättningen för asylsökande har legat på samma nivå under 27 år och enligt statsradion behöver allt fler hjälp med vad man kallar de mest grundläggande behoven.

I dagsläget får en ensamstående vuxen asylsökande 71 kronor per dag, vuxna i en familj 61 kronor och barn beroende på ålder 37-50 kronor.

Mött på motstånd

Enligt Johanna Sonders på Röda korset har man under de senaste åren sett en ökning av asylsökande som söker hjälp med mat och kläder med mera.

En höjning av bidraget är något både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lyft men än så länge har ingen regering genomfört en sådan. Inför kommande budgetförhandlingar vill dock Rasmus Ling (MP) att man tar med en höjning. Han säger också att partiet tidigare stött på motstånd då man tagit upp frågan.