I Stockholm försvinner alltmer av gatornas ytor till förmån för cykelbanor. Pådrivande i den utvecklingen i Stadshuset är Miljöpartiet. Nu undrar en del stockholmare dock om de gröna stadsplanerarna förivrat sig, när man avsätter gatubredd också för fotgängare trots att det redan finns väl tilltagna trottoarer.

Innerstadsborna och besökare från ytterstaden har länge bevittnat hur gatorna i Stockholm blir allt smalare medan cykelbanorna blir allt fler och bredare. Den senaste tiden har körbanorna för bilar ytterligare naggats i kanten när även fotgängarna fått särskilda gångbanor.

Nu kommer dock kritik mot initiativet. I sociala medier frågar sig stockholmarna om MP i staden har tänkt innan man gått till handling. För fotgängare finns nämligen redan väl tilltagna trottoarer och det undras nu vad dessa i så fall ska användas till om de gående i fortsättningen ska begagna sig av gångbanorna.

Grönt vi och dom-tänkande
Miljöpartiets trafikborgarråd i Stockholm, Daniel Helldén (MP), jobbar enligt information på partiets webbplats hårt för vad man kallar miljözoner i innerstaden. Därför har partiet infört ett vi och dom-tänkande där de stockholmare som inte har råd att köpa elbil eller bilar med de senaste miljöcertifierade motorerna ska förbjudas köra på många av stadens gator.

Tidigare gällde även gräddfil för miljöbilar som slapp trängselskatt (trots att de trängs lika mycket som andra bilar) och dessutom fick betala lägre parkeringsavgifter. Den sortens selektiv diskriminering av bilförare befanns dock så småningom bryta mot gällande lag och måste till Miljöpartiets förtret avskaffas.

Det är oklart huruvida motsvarande särrättigheter för vissa bilister i de planerade miljözonerna också kan vara olagliga. De gator som Miljöpartiet i ett första steg vill stänga av för alla utom miljöbilister är de stora trafikpulsådrorna Sveavägen, S:t Eriksgatan och Hornsgatan.