Sedan tidigare har SD gjort klart att man avser fälla varje regering som inte ger partiet inflytande. Nu förtydligar Mattias Karlsson (SD) att en minskad asyl- och anhöriginvandring är ett ultimativt krav från SD:s sida som varken är förhandlingsbart eller utbytbart.

Nästa vecka kommer riksdagen att rösta om stödet till Ulf Kristersson (M) som statsminister. SD har hittills inte avslöjat vad som krävas för ett stöd för Kristersson eller en regerings budget.

”Den som vill försäkra sig om vårt stöd måste snarast möjligt avisera åtgärder för att minska tillströmningen av nya asyl- och anhöriginvandrare” säger Mattias Karlsson idag till Dagens nyheter.

Kristerssons uttalande om att han vill se en fortsättning av den tillfälliga asyllagen medan en mer långsiktig migrationspolitik utreds är enligt Karlsson inte tillräckligt.

”Det bästa vore om en överenskommelse kring dessa frågor fanns på plats redan innan en statsminister skall utses. Ingen statsministerkandidat som inte tydligt har aviserat att man är beredd att på något sätt gå oss till mötes i denna fråga kan vara säker på att få vårt stöd”, skriver Karlsson.

Samtidigt betonar Karlsson att frågan är ”mer tydligt knuten” till budgeten än statsministeromröstningen.