Misshandlade och våldtog 8-årig flicka för 24 år sedan – får sänkt straff då lång tid förflutit sedan brottet

8.6K Shares

På tisdagen föll dom i Göteborgs tingsrätt mot 58-årige Stig Anders Eriksson. Åtalet gällde en överfallsvåldtäkt mot en 8-årig flicka som Eriksson begick hösten 1995 som beskrivs som ”hänsynslös och rå”. På grund av att polisen inte letade rätt på Eriksson som inte infunnit sig för DNA-test genom så kallad topsning, kunde Eriksson undgå straff för gärningen i 24 år. Nu får han lägre straff eftersom det gått lång tid sedan brottet begicks.

Eriksson begick våldtäkten den 15 september 1995 i ett avskilt skogsparti i Billdal söder om Göteborg dit den 8-åriga flickan cyklat. Eriksson stoppade flickan när hon kom cyklande och förde sedan med våld henne in i skogen.

Bilder från förundersökningsprotokollet visar den lila flickcykeln omkullvräkt och hur Eriksson krossat flickans cykelhjälm vid attacken, slitit av henne kläderna och kastat dem och hennes skolväska åt olika håll på platsen innan han gick vidare med själva våldtäkten.

Flickan uppgav i förhör med polisen att Eriksson slagit henne ”många gånger” i huvudet och sedan hotat med ytterligare misshandel om hon gav ljud ifrån sig eller ropade på hjälp:

– Håll tyst för annars slår jag dig ännu mera, sa han.

För att ytterligare försäkra sig om att flickan skulle vara tyst tryckte Eriksson in ett tygstycke i munnen på henne. Sedan våldtog han fickan.

Efter att Eriksson försvunnit från platsen vågade flickan resa på sig och sprang sedan utan skor och kläder och blödande efter övergreppet till en bilväg i närheten där en bilist till slut stannade och hjälpte henne.

På sjukhuset tvingades man sätta in en särskild anordning med en urinpåse eftersom flickan till följd av svåra skador i underlivet efter våldtäkten inte kunde kissa själv. Man genomförde också en skallröntgen eftersom flickan hade huvudsmärtor och en fraktur på skallbenet efter de många slag mot huvudet Eriksson tillfogat henne. Först efter fem dagar kunde flickan lämna sjukhuset.

Eriksson är idag själv pappa till flera barn i låg skolålder. De har tills nyligen bott hos Eriksson men bor sedan en tid tillbaka hos sin mamma som Eriksson separerat från.

Efter övergreppet riktades misstankar mot bland annat Eriksson. Han anmodades infinna sig för DNA-test men höll sig undan. Polisen gjorde husrannsakan hos Eriksson men påträffade honom inte i bostaden.

Det är oklart varför saken därefter inte följdes upp. Den åklagare som handlagt åtalet nu hänvisar till att Eriksson ”gjorde sig okontaktbar”. Därför förblev den brutala våldtäkten på den 8-åriga flickan ouppklarad fram till i år då en lagändring infördes som ger polisen rätt att topsa nära anhöriga till misstänkta personer i sökandet efter en DNA-träff.

Den person som tidigare i år topsades visade sig ha ett DNA som väl överensstämde med det som påträffats i gärningsmannens sperma inuti flickan vid våldtäktstillfället. Misstankarna mot Eriksson som legat vilande i 24 år stärktes.

Även nu höll sig Eriksson undan polisen för att slippa bli topsad. Den här gången fullföljdes dock sökandet efter Eriksson tills han kunde gripas och det DNA-prov som till sist kunde göras visade att polisen varit inne på rätt spår redan för 24 år sedan.

”Rått och hänsynslöst övergrepp”
Eriksson åtalades och på tisdagen föll dom i Göteborgs tingsrätt. Påföljden blir 6 års fängelse. Han ska också betala ett skadestånd till det nu vuxna offret på 115 000 kronor.

I domskälen skriver tingsrätten bland annat:

”Den grova våldtäkt Anders Eriksson begått mot målsäganden har varit ett hänsynslöst och rått övergrepp på ett försvarslöst barn som bara var åtta år gammalt. Brottet har ödelagt hela målsägandens liv och slog sönder hennes grundtrygghet. Våldtäkten innefattade även ett våld som gjorde att målsäganden fick allvarliga skador. Det lilla barnet hade även dödsångest.”

Mildrar påföljden då lång tid förflutit sedan brottet
Domstolen konstaterar att straffskalan för brottet sträcker sig upp till 10 års fängelse. Man anser dock att det aktuella brottet motiverar ett fängelsestraff på endast 8 år. Eftersom det har förflutit så lång tid sedan brottet begicks menar rätten att Eriksson också är berättigad till ytterligare straffreducering med två år.

Även åklagaren hade föreslagit ett straffminskning av samma skäl, men ville att den skulle inskränka sig till ett år i stället för de två som domstolen beslutat om. Offrets advokat uttrycker missnöje med den avräkning på straffet som Eriksson fått efter att flickan/kvinnan fått vänta i 24 år på att få upprättelse och den person som förstörde hennes liv fälld.

Lagen är emellertid skriven så att den som lyckas hålla sig undan straff under lång tid har rätt att kräva en mildare påföljd. Eriksson kommer dessutom inte heller att behöva avtjäna de 6 år i fängelse som han dömts till. Han friges, i enlighet med gällande praxis om en tredjedels rabatt på alla fängelsestraff, redan efter fyra år.

Eriksson får också lägre straff eftersom han endast döms för våldtäkt, inte för den grova misshandel av flickan som han gjorde sig skyldig till i samband med det sexuella övergreppet. Enligt svensk lag ska relativt sett lindrigare brottsrubriceringar bakas in i en grövre och även påföljden utmätas i enlighet med vad som anges för det grövsta brottet så att lindrigare brott blir i princip påföljdsfria.

Nekar till brottet och påstår sig ha tappat minnet
Trots DNA-bevisningen har Eriksson nekat till gärningen i såväl förhör som under rättegången. Han har inte på annat sätt än att han var ”upptagen” kunnat redogöra för varför han både 1995 och 2019 inte velat gå med på att DNA-testas och sedan hållit sig undan när åklagarbeslut om tvångstestning fattades.

Eriksson hävdar han att han till följd av en fallolycka 2010 inte minns mycket av sitt liv innan olyckan och därför inte heller att han ska ha våldtagit någon minderårig flicka. Varken polis eller domstol har satt någon tilltro till Erikssons påståenden om minnesförlust. Sjukhusjournaler från olyckshändelsen visar att han inte slog i huvudet vid olyckstillfället och att han aldrig i samband med den vård han fick nämnt något om att han förlorat minnet.

8.6K Shares

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.