➤ KRÖNIKA  Historien borde ha lärt oss hur diktaturer uppstår. Sakta, till en början omärkligt, beskärs de mänskliga rättigheterna. Förbud och censur skärps för att tysta dem som protesterar. Syndabockar utmålas som hot mot staten och förföljs. Så följer angiverisamhället och inspärrning av dissidenter. Då är det för sent att rädda demokratin. Det är naivt att tro att detta inte kan hända i Sverige. Det trodde inte heller ryssarna, tyskarna, rumänerna, chilenarna, spanjorerna eller alla de andra folk som tvingats leva i diktaturer.

Nu föreslår vår regering att våra grundlagar om tryckfrihet och åsiktsfrihet ska ändras. Censurlagar ska införas. En dramatisk inskränkning av det fria ordet. Det borde vara den största frågan inför valet, men de styrande sveper in frågan i dimridåer och hoppas att besluten ska tas utan att folket får information och hinner reagera.

Eftersom det handlar om ändring av våra grundlagar krävs att beslut tas av två riksdagar med val emellan. Man räknar med majoritet i nuvarande riksdag och hoppas att vilade beslut tas i avvaktan på nästa riksdags slutgodkännande. Motionen om censurlagarna är underskriven av Stefan Löfven och tycks stödjas av alla partier – utom Sverigedemokraterna.

Förslagen har som uppenbart syfte att förhindra enskilda och alternativa medier att få tillgång till offentliga handlingar och att kunna straffa den som sprider sådana olovliga uppgifter. Undantagna är ”seriösa” medier som Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Sveriges Television. De kommer alltså att vinna fördelar och lär inte framföra negativ kritik mot grundlagsändringarna.

En listig plan av justitieminister Morgan Johansson som väl får antas vara upphovsman till censurförslagen. Dessa ”seriösa” medier får dessutom från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) 13,6 miljoner skattepengar för att skapa ett automatiskt program för att värdera nyheters sanningshalt. Med algoritmer ska alltså datorn avgöra vad som är fejknews.

En absurd, idiotisk tanke eftersom algoritmer programmeras av människor med förutfattade åsikter som alla andra. Det betyder att nyheter kommer att bedömas utifrån vem som är avsändare snarare än vad som är sant. Vad svarar datorn t.ex. på frågor om Guds existens eller om vi lever i ett demokratiskt samhälle? Hade vår utveckling styrts av automatiserad nyhetsbedömning skulle de flesta revolutionerande upptäckter och uppfinningar aldrig kommit till stånd. Jorden skulle fortsatt vara platt.

Innovationsmyndigheten slösar alltså miljoner på att skapa ett instrument som ska hindra nytänkande och innovationer. Medan det ännu inte är straffbart vill jag passa på att kalla dem som fattat detta beslut för historielösa korkskallar!

Uppseendeväckande nog är det bland alla folkvalda bara Sverigedemokraterna som protesterar mot detta. De kommer att kräva folkomröstning i censurfrågan. För det krävs först 10% av riksdagens röster. Det klarar Sd med egna mandat. Därefter krävs inom 15 dagar omröstning om folkomröstning. Då krävs 1/3 av rösterna, vilket betyder 117 röster. Bifalls detta måste beslutande folkomröstning hållas i samband med nästa val.

Rimligtvis finns även inom andra partier ledamöter som motsätter sig censur i Sverige. Även om Miljöpartiets talesperson Agneta Börjesson meddelat att man inte anser att svenska folket ska få rätt att besluta i frågan. Förhoppningsvis förlorar Miljöpartiet med detta folkfientliga ställningstagande de sista väljare som kunnat rädda dem kvar i riksdagen. Några, även bland de galnaste miljöpartister, måtte ju ändå värdesätta demokrati, åsiktsfrihet och det fria ordet.

Jag vädjar alltså till dig som värnar demokratin att reagera. Dela den här texten och andra som uppmärksammar detta allvarliga hot mot det fria ordet. Kontakta dina lokala partirepresentanter, dina riksdagsledamöter, skriv insändare, tala med släkt och vänner och arbetskompisar, gå in på stoppagrundlagsandringen.com och anslut dig till motståndet etc. Innan det är för sent. Vi kan inte sedan urskulda oss inför våra barn med att vi inte visste.