Liksom i Sverige röstar invandrare i så kallade utsatta områden i Danmark i hög grad på vänsterpartier. I Danmark oroar utvecklingen Søren Hviid Pedersen, debattör, högskolelärare samt filosofie doktor i politisk teori. Man befarar att detta inte sker på politiska premisser utan islams.

Den danska debatten frågar om muslimsk mobilisering av väljare till fördel för vissa partier är bra eller dåligt för demokratin. I Danmark är det framför allt socialliberala Radikale Venstre som vunnit på den muslimska mobiliseringen i de områden regeringen betecknar som getton.

LÄS ÄVEN: Med massinvandring kommer klanröstning

– Det bekymrar mig för det vittnar om att det inte görs en separering av de olika krafterna utan en sammanslutning som inte sker på politiska premisser, men islams premisser. Det kan gå ut över den helt grundläggande likformigheten vi har i det danska samhället, säger Søren Hviid Pedersen.

I Gellerup inrättades en valgrupp som tillsammans med en moské och åtskilliga föreningar uppmanade väljare att rösta på Radikale Venstre och socialistiska Enhedslisten. Här gick Radikale Venstre från 5,1 procent 2015 till 34,2 procent i år – samma tendens återkommer på andra platser som Nørrebro.