Med allt fler kriminella som fängslas i Sverige råder akut platsbrist på landets fängelser. Detta vill moderaten John Norell lösa genom att tillåta även andra aktörer än bara staten att bygga och driva fängelser.

I våras bedömde Kriminalvården att man kommer behöva upp till 13 000 fängelseplatser till 2032, vilket motsvarar tio nya stora anstalter. I dagsläget finns 4 300 fasta och 1 300 tillfälliga fängelseplatser. Planer finns på att utöka till 9 000 platser inom ett decennium, något som ändå inte kommer att räcka.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Här festar intagna på anstalten

Enligt uppgifter kan det verkliga behovet dock vara långt större – 18 000 platser inom tio år. Samtidigt var hela 33 av 39 häkten överbelagda under första halvåret 2023.

Hittills har förslagen för att underlätta situationen bland annat inkluderat förtätning, att sätta in våningssängar i fängelsecellerna, och att upphandla fängelseplatser i utlandet.

Privata aktörer

John Norell, moderat vikarie på Svenska Dagbladets ledarsida, vill dock se en helt annan lösning: privata alternativ.

Norell hänvisar till länder som Storbritannien, Australien och Nya Zealand där detta redan är verklighet.

Han påpekar även att entreprenörer och företag spelade en avgörande roll under migrantkrisen 2015.

I denna situation, när Kriminalvården inte klarar av att hantera sitt uppdrag, bör det undersökas om vi även i Sverige kan ta hjälp av privata aktörer för byggande och drift av anstalter, såsom i många andra länder.

LÄS ÄVEN: Fängelse viker sig för strejkande fångar – ändrar maten