I en debattartikel på torsdagen redogör Moderaterna för hur man vill hantera den förmodade sluttampen av pandemin. En av punkterna går ut på införandet av ett vaccinpass för personer som är fullt vaccinerade så att denna del av befolkningen ska kunna återgå till en normal tillvaro.

Det är M-ledaren Ulf Kristersson tillsammans med partiets socialpolitiska talesperson Camilla Walterson Grönvall samt partiets ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson som på DN Debatt gör gemensam sak för vaccinpass även i Sverige – något som väckt starka protester i flera europeiska länder.

Enligt partiet ska ett vaccinpass kunna användas av fullt vaccinerade, alltså de som tagit båda doserna, för att tillåtas besöka restauranger, idrottsevenemang och dylikt. Denna åtgärd ska dock endast användas temporärt under en övergångsperiod tills restriktionerna kan avskaffas helt.

Mer specifikt är det EU:s vaccinpass Moderaterna vill se användas inom Sveriges gränser. Man vill nu att Folkhälsomyndigheten ska se över hur det kan möjliggöras. Samtidigt vill man även se att barn i åldrarna 12-15 ska vaccineras och att ”effektivare insatser” sätts in för att nå dem som hittills inte velat vaccinera sig.

Ta ansvar

– Vi vill använda den befintliga struktur som finns med existerande covidpass. Det är ett incitament för fler att vaccinera sig men framför allt för att man ska se skillnad när man tagit ansvar och vaccinerat sig, säger partiets socialpolitiska talesperson Camilla Walterson Grönvall till TT.