I månadsskiftet föll den sista domen mot medlemmarna i den från Tjeckien hitresta romska familjeliga som begått ett stort antal åldringsbrott i Sverige.

Den kriminella verksamheten beskrivs i rättshandlingarna som välplanerad och gick bland annat ut på att stjäla plånböcker och väskor från äldre personer i matvarubutiker. Ligan har även ägnat sig åt bedrägerier och att länsa brottsoffrens bankkonton efter att ha stulit deras betal- och uttagskort.

Den kriminella verksamheten har bedrivits på olika orter i södra Sverige.

Brottstrion har bestått av en 30-årig kvinna, Denisa Bihariova, hennes manlige sambo Juraj Kotlar och samt kvinnans mamma, Nadezda Bihariova. Den manlige sambon och mamman har tidigare dömts till fängelse och utvisning men den 30-åriga dottern lyckades fly hem till Tjeckien och därför rättegång mot henne inte kunnat hållas förrän nyligen.

Nu har även dottern dömts till samma påföljd som de övriga ligamedlemmarna – fängelse i 3 år och 6 månader samt utvisning i 10 år.

Av polisens förundersökningsprotokoll framgår att trion är av romsk härkomst. SVT och andra medier som rapporterat om ligans framfart och som tagit del av FUP:en har valt att utelämna denna uppgift.

Eftersom åldringsbrott nästan uteslutande begås av personer med romsk härkomst, inhemsk eller hitrest, anser Samhällsnytt att uppgiften har allmänintresse och är relevant för förståelsen av och den offentliga debatten kring denna brottstyp och väljer därför att, vid sidan av namn och bild på de dömda, gå ut med den.