En 57-årig man dömdes i Kalmar tingsrätt nyligen till 15 års fängelse för ett brutalt knivmord. Men till följd av schabbel i domstolen kan mannen nu komma att gå fri när målet prövas i högre instans.

Det var i februari som en man brutalt höggs till döds i Kalmar. Knivhugg träffade rakt i hjärtat och var omedelbart dödande. En 57-årig man greps för brottet, ställdes inför rätta och dömdes av Kalmar tingsrätt till 15 års fängelse, varav han enligt praxis om en tredjedels avdrag ska avtjäna 10.

Mannen överklagade domen till hovrätten och till följd av en allvarlig miss i tingsrätten kan han nu komma att gå fri. Det visar sig nämligen att ingen under huvudförhandlingen i tingsrätten kontrollerade att inspelningsutrustningen var påslagen och fungerade.

”Helt oacceptabelt”

Åklagaren i målet, Johan Henningsson, riktar skarp kritik mot domstolen för det inträffade som han kallar ”helt oacceptabelt”, då flera vittnen sagt olika saker i polisförhör jämfört med domstol och i förmodat syfte att hjälpa den åtalade.

Henrik Elfving, chefsrådman och domare i målet, hänvisar misstaget till att apparaturen är ny och att man inte satt sig till tillräckligt in i hur den fungerade men erkänner samtidigt att det som skett skarar förtroendet för rättsväsendet.

Vittnen kan ändra sina historier

Följden av schabblet är att en hel dags förhör och grillning av den åtalade och vittnen är borta och inte kan tas upp till bedömning av hovrätten. Ett vanligt förfarande i högre instanser idag är att man spelar upp bild- och ljudupptagningar från den lägre instansen. Detta i stället för att ta om alla förhör och vittnesmål.

Alternativen som nu står till buds är att hovrätten prövar målet utan tillgång till vittnesmålen eller att vittnena kallas på nytt så som var vanligt tidigare innan domstolsväsendet blev föremål för sparbeting och så hög arbetsbelastning att detta inte längre ansågs möjligt.

De vittnen som redan reviderat sina vittnesmål en gång får nu tillfälle att göra det ytterligare, med risk för att det påverkar utgången av målet till fördel för den åtalade.

Stenografer bortrationaliserade

Förr användes stenografer för att i realtid skriva ned allt som sades under en rättegång. I USA är detta fortfarande regel. I Sverige har de dock rationaliserats bort och full tillit sätts till modern inspelningsteknik med videokamera som dock, som det inträffade visar, kan fallera med allvarliga följder.