På torsdagen presenterade regeringen sina förslag till ny migrationslagstiftning. Då migrationsminister Morgan Johansson (S) deltog i SVT Aktuellt hävdade han trots rekordsiffror att invandringen ligger på miniminivåer.

Enligt förslaget ska det bland annat införas nya ”ömmande omständigheter” och en vidgad ”humanitär skyddsgrund” som skäl för att få uppehållstillstånd utöver vad som gällt tidigare. Så kallade ensamkommande gymnasiemigranter ska nu kunna få avslag omprövade ytterligare en gång.

LÄS MER: Regeringen inför ”humanitär skyddsgrund” – en anstormning av asylsökande befaras

I SVT Aktuellt hävdade Morgan Johansson bland annat att man med de nya förslagen skulle kunna behålla den påstådda kontroll man fått på invandringen i kölvattnet av migrantkrisen 2015.

Johansson påstod även att minskningen ligger på 90 procent men jämför då med migrantkrisens kulmen då 1,3 miljoner människor kom till Europa varav 163 000 till Sverige.

Vidare hävdade Johansson att trots de många nya undantagen, som nya ”ömmande omständigheter” och en vidgad ”humanitär skyddsgrund”, skulle förslagen innebära en något stramare lagstiftning än den som råder på genomsnittlig EU-nivå.

Ytterligare ett påstående ministern gjorde var att han inte tagit Sverige ur flyktingkrisen för att lägga fram ett förslag för att åter hamna där igen.

Rekordnivåer

Samnytt har i flera artiklar rapporterat hur antalet uppehållstillstånd legat på rekordnivåer även efter 2015 och högre än de övriga nordiska länderna tillsammans.

Senast i mars 2020 konstaterades att antalet uppehållstillstånd som delats ut året innan låg på nästan 120 000, det femte högsta antalet någonsin. I januari visade Migrationsverkets statistik att nästan 90 000 personer som inte var EU-medborgare invandrade till Sverige under 2020.