Hisingen i Göteborg omskrivs idag huvudsakligen för den gängkriminalitet med knarkhandel och skjutningar som skapat otrygghet för de boende i området. Men nu ska det blir ändring på det. I varje fall om man får tro Ungdomsfullmäktige som tagit initiativ till ett nytt projekt. Genom att låta skolelever och pensionärer smycka gångtunnlar med mosaik hoppas man skapa ökad trygghet på Hisingen.

Det är två tidigare tråkigt grå gångtunnlar vid Eketrägatans spårvagnshållplats som nu gjorts trevligt färgglada. På onsdagen återinvigdes gångtunnlarna med en ceremoni.

Kreativa skolelever och pensionärer har skapat mosaiken. Arbetet har samordnats av Mosaikfabriken, som beskrivs som ett ”stadsdelsutvecklande integrationsprojekt för ungdomar och nyanlända”. Bidragit har även organisationerna Trygg vacker stad och Nykterhetsrörelsens bildnings­verksamhet.

Den ursprungliga idén kläcktes av Ungdomsfullmäktige. Där har man stora förhoppningar om att färgklickarna ska få positiva återverkningar på närmiljön.

Glada färger främjar samhörighet och trivsel menar man. Om invånarna trivs och känner samhörighet med varandra ökar också tryggheten i lokalsamhället. Det är i varje fall tanken.

Ytterligare färgglada mosaiker har uppförts i Biskopsgården, Tynnered, Hammarkullen och vid Kungstorget, samtliga platser som länge präglats av otrygghet i spåren av gängkriminalitet och antisocialitet. Det framgår inte om någon utvärdering gjorts eller ska göras av hur mycket tryggheten har ökat på dessa platser efter att mosaikerna uppfördes.