I ett uttalande som publicerats på moskéns Facebooksida kräver man att kung Felipe VI erkänner ”skuld för fördrivning och mord på order från katolska kungar”. Moskén kritiseras dock för att inte nämna den muslimska erövringen av Iberien sju sekel tidigare.

År 1492 avslutades återerövringen av Spanien från araber som fick namnet Reconquista. De morer som fanns kvar i Spanien tilläts bo kvar på villkor att de följer spanjorernas sed och regler – inte minst vad gäller deras kläder.

Nu vill en moské i Sevilla i Spanien få en ursäkt från spanska kungen för behandlingen. Moskén hävdar i sitt uttalande som blivit viralt på Facebook att ”det aldrig har funnit en så pass grym förföljelse och försök att eliminera en religiös grupp som den som utfördes av gamla spanska kungar, som Felipe II”.

I sociala medier påpekas det samtidigt att moskén inte nämner att Reconquista varit en reaktion på en tidigare erövring av Iberien av araberna år 711. Vid den tiden utsattes kristna för långt större inskränkningar av sina rättigheter och förvandlades i praktiken till slavar, hävdas det.

”I egenskap av avkomma av de ovannämnda kungarna, har du en möjlighet att visa respekt och ogillande av islamofobiska tendenser till den muslimska gemenskapen och be vår gemenskap om ursäkt för de grymheter som vi hade blivit utsatta för.

Ers Majestät, jag hoppas att du ska ta del av mina tankar och ser fram emot ett tydligt svar på mina krav vilka är både rättvisa och logiska.”,  avslutas brevet underskrivet av Yihad Sarasua.