Sveriges största konsumentorganisation för bilister har i snart 100 år hetat Motormännens Riksförbund. Men nu byter man namn till Riksförbundet M Sverige.

Namnbytet sker efter flera års interna diskussioner som utmynnat i en insikt om att ett namn som innehåller ordet ”män” inte är tillräckligt inkluderande, utan riskerar stöta bort kvinnliga medlemmar men också genusmedvetna ungdomar av båda könen.

I de flesta sammanhang ska ”riksförbundet” utelämnas och organisationen kort och gott kallas ”M Sverige”. Vad bokstaven M nu står för framgår inte av det pressmeddelande om namnbyte som organisationen publicerat.

Organisationen behåller dock den befintliga logotypen med ett M prytt av tre kronor. Det är oklart huruvida en diskussion också förts kring om kronorna kan riskera uppfattas som otidsenligt rojalistiska och nationalistiska av den yngre och förmodat mer progressiva generationen och vad som i så fall blev utfallet av den diskussionen.