Enligt Miljöpartiet agerade Socialdemokraterna på egen hand då man sade nej.

Ännu ett fartyg som fört migranter över Medelhavet till Europa ligger i en hamn på Sicilien. Ingen får dock gå av. Från italienskt håll hotar man att skicka tillbaka skeppet till Libyen ifall inget annat EU-land erbjuder sig att ta emot de 177 migranterna.

Sverige motiverade sitt nej med att man redan tagit emot många migranter och det nu är dags för andra länder att ta sitt ansvar.

Anna Sjöblom på Läkare utan gränser är besviken över regeringens besked.

– Den svenska regeringens linje har ju varit att EU ska ha ett gemensamt och solidariskt flyktingmottagande, men i den här akuta situationen så har man inte – vare sig i ord eller handling – tagit något större ansvar förutom att säga att man måste lösa de stora övergripande frågorna.

Medan migrationsminister Heléne Fritzon (S) inte vill kommentera fallet, uppger Miljöpartiet att man gärna ser att Sverige tar emot fler migranter. Enligt MP-källor ska ingen inom Miljöpartiet ha tillfrågats innan man sade nej.

Även från Vänsterpartiet är man kritisk.