Under den gemensamma presskonferensen hos Folkhälsomyndigheten fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap chansen att berätta om sin roll i kampen mot epidemin.

Förväntningarna var höga när Svante Werger, strategisk rådgivare på MSB, skulle berätta om exakt hur myndigheten ska stödja samhället under den pågående krisen. Insatsen blev dock ytterst begränsad: MSB har stöttat andra myndigheter främst med pressekreterare och ”kriskommunikatörer”:

– MSB stöttar flera myndigheter med olika personalresurser. Det kan handla i nuläget om kriskommunikatörer, pressekreterare, registratörer, samverkanspersoner, analytiker – totalt ett drygt tiotal personer.

I inledningen av sitt tal uttalade Werger i vanlig ordning diffusa hot mot nya medier samt varnade för ”desinformation”.

Tidigare kunde Samhällsnytt avslöja att MSB har lagt ut två miljoner kronor på en falsk forskningsrapport om hur man kan strypa nya medier samt varit inblandad i en diskussion om att spionera mot Kent Ekeroth i utlandet. Kritiken var hård mot att myndigheten inte hade några beredskapslager eller någon beredskap att tala om överhuvudtaget inför den pågående pandemin.

Werger verkade dock vara oberörd av kritiken och lovade istället under presskonferensen att MSB ”blickar framåt” och bedriver ett omfattande analysarbete om vad samhället behöver i beredskap ”om några veckor, några månader och några år”.  Samtidigt har det inte gjorts några konkreta löften om skyddsutrustning till vården.

LÄS MER: Här betalar MSB ut två miljoner skattekronor till brittiska bedragare – med kopplingar till rysk underrättelsetjänst