➤ De 65 000 skyddsrum som finns i dagsläget räcker inte till.

I en ny rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, konstateras att de skydd som idag ger plats åt sju miljoner invånare är otillräckligt.

– Vi har en befolkning som har ökat under åren då man inte har byggt några skyddsrum. Och nybyggnation kommer att bli en viktig del i den samhällsplanering som ska genomföras, säger Ove Brunnström på MSB till SR.

Under de senaste 15 åren har inga nya skyddsrum byggts alls, och de befintliga behöver renoveras till en uppskattas kostnad av en miljard.

De 50 000 nya skyddsrumsplatser som myndigheten vill se byggas under en tioårsperiod kommer kosta omkring två miljarder och områdena man prioriterar är den svenska delen av Nordkalotten, Stockholmsområdet, Gotland och Öresundsregionen.

Ett annat problem är att skyddsmaterial blivit gammalt.

– Vi hade ett av världens mest kanske ambitiösa program när det gäller andningsskydd till civilbefolkningen. 1994 hade vi andningsskydd till i princip hela befolkningen. Men med tiden har de här skydden passerat ”bäst före datum” och materialet har åldrats så efter hand som de här skydden har passerat bäst före datum så har vi destruerat skydden.

– Det finns inget beslut om att det här inte ska finnas i framtiden, men det finns heller inget beslut om nyanskaffning av skydd, så det är också en fråga som vi skjuter vidare till regeringen när det gäller framtida ambitionsnivå, säger Ove Brunnström.