I 130 länder har man i samband med pandemin infört krav på att man täcker över näsa och mun i offentliga sammanhang, något som backas upp av bland annat EU:s folkhälsomyndighet. Men liksom strategin för att hantera viruset generellt har Sverige valt en annan väg även här. I Finland har forskare samtidigt kommit fram till att munskydd ger ett avgörande skydd mot coronaviruset.

Under en pressträff nyligen tog socialminister Lena Hallengren (S) upp frågan med munskydd.

– I Sverige fattar vi inte politiska beslut när det gäller smittskydd, det lämnar vi åt experter. Vi ser inte i det här läget, med kraftigt avtagande smittspridning, att det skulle vara läge att kräva munskydd i offentliga miljöer. Vi följer vetenskap och kunskap och sätter det i en svensk kontext.

Hallengren hänvisar till Folkhälsomyndigheten som för bara ett par dagar sen uppgav att något krav på munskydd inte är aktuellt.

– I många sammanhang jämför vi oss med de nordiska länderna, och det gör vi inte minst när det gäller munskyddsfrågan. Vi har inte den, om jag får använda uttrycket, traditionen, kulturen, säger Lena Hallengren.

Kritik mot tidigare finsk studie

En tidigare studie i Finland som gjordes av Social- och hälsovårdsministeriet genom att gå igenom forskningsrapporter, internationella hälsoorganisationers rekommendationer och en del länders riktlinjer för bruk av munskydd resulterade i att man menade att fördelarna med dessa är mycket små.

Denna studie kritiseras nu för att man inte har gjort en meta-analys på materialet. Enligt forskargruppens egen meta-analys är skyddet som munskydden erbjuder stort och statistiskt signifikant.

– Vår huvudsakliga slutsats är att skydd tydligt skyddar sin användare, uppger Hanna M. Ollila som lett forskningsgruppen vid Helsingfors universitet i ett pressmeddelande.

Subjektivt obehag

Samtidigt konstaterar man att vissa av dom som använt munskydd upplevde obehag och hade svårare att andas. Dessa problem minskade dock desto längre munskydden användes.

– Inga allvarliga bieffekter förknippade med användningen av ansiktsskydd hittades. Resultaten visar att man kan vänja sig vid ansiktsskydd även om användningen förknippas med subjektiva obehagsfaktorer, kommenterar Liisa M. Laine, specialistforskare vid universitetet i Pennsylvania i USA.

För några dagar sen efterlyste Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen en nationell rekommendation om att ansiktsskydd ska tas i bruk.