En muslimsk kvinna i Kramfors kommun får drygt 75 000 kronor i diskrimineringsersättning och skadestånd. Anledningen är att hon inte fick bära slöja när hon jobbade inom kommunens hemtjänst.

Det var i höstas som kvinnan hade fått en timanställning inom hemtjänsten i Kramfors kommun. I samband med ett ledningsgruppsmöte, då frågan om inköp av slöjor som arbetskläder diskuterades, beslutades att de som arbetar inom hemtjänsten inte kan ha slöja på sig under arbetstid.

Efter det fick kvinnan välja mellan att ta av slöjan på jobbet eller avsluta anställningen. Kvinnan avslutade anställningen och vände sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Faksimil

Får över 75 000

Nu får den muslimska kvinnan 75 900 kronor av Kramfors skattebetalare. 70 000 kronor i diskrimineringsersättning och 5 900 kronor i ersättning för förlorad arbetsinkomst. Kommunen går med på att betala hela det ekonomiska krav DO ställer å kvinnans vägnar.

– Det hela är ytterst beklagligt och borde aldrig ha hänt. Saken kan dock inte göras ogjord, och det är därför självklart att vi betalar ut den ersättning som DO anger, säger Mikael Gidlöf som är välfärdsförvaltningens chef på kommunen i en kommentar.

Kommunens chefer ska dessutom genomgå en utbildning om diskrimineringslagen. Den muslimska kvinnan jobbar kvar på Kramfors kommun, men har idag en annan tjänst.