I ett pilotfall i Schweiz fråntas nu en person sitt medborgarskap. Migrationsmyndigheten har beslutat att en invandrare med dubbla medborgarskap som ägnat sig åt muslimsk terrorism inte längre får vara medborgare i landet.

Den 33-årige mannen, som ursprungligen kommer från Turkiet, har inte själv begått några terrordåd. Däremot har han spridit muslimsk terrorpropaganda och rekryterat terrorister till en al-Qaida-ansluten jihadmilis i Syrien, något som han dömts till två och ett halvt års fängelse för.

Det räcker enligt de schweiziska myndigheterna för att mannens medborgarskap ska anses förverkat. Man stöder sig på en lagparagraf som säger att en person med dubbla medborgarskap kan får det schweiziska medborgarskapet återkallat om vederbörande ”allvarligt skadar Schweiz intressen och rykte och äventyrar landets säkerhet”.

Beslutet går att överklaga till Schweiz högsta domstol. Det är första gången sedan 1953 som lagen tillämpas. Under efterkrigstiden fråntogs personer som kollaborerat med de tyska nazisterna sitt medborgarskap. Flera fall står nu på tur där personer som ägnat sig åt muslimsk terrorism kan få sina schweiziska medborgarskap återkallade.

Mjukare linje i Sverige
I Sverige har regering, riksdag och myndigheter valt en mjukare linje för personer som återvänt från Syrien efter att ha ägnat sig åt muslimsk terrorverksamhet. I stället för straff och fråntaget medborgarskap har mottagarprogram skapats där återvändare erbjuds förtur till bostad och jobb samt kognitiv psykoterapi för den som känner att han behöver bearbeta sina traumatiska upplevelser som terrorist.

Den rödgröna regeringen med stöd från L och C har intagit hållningen att det strider mot internationell rätt att frånta terrorister deras förvärvade svenska medborgarskap, även om de utöver detta också har ett annat medborgarskap. Det är oklart vad man i det fallet lutar sig mot då ett flertal andra länder har och tillämpar denna möjlighet i sin lagstiftning utan att detta beivrats i internationell domstol som har att upprätthålla konventionsskyddade mänskliga rättigheter.

Sverigedemokraterna har länge arbetat för en lagändring som gör det möjligt att återkalla medborgarskap från terrorister och grova brottslingar samt personer som erhållit medborgarskapet genom att lämna falska uppgifter. På senare tid har även Moderaterna anslutit sig till SD:s linje. När frågan 2016 togs upp i riksdagen röstade dock M nej till en lagändring, endast SD sade ja.