För några år sen hade Muslimska brödraskapets egyptiska gren planer på att flytta sitt huvudkontor till Sverige, vilket man valt bland annat för att brödraskapet redan hade en stark närvaro här och finansierades från Sverige. Från sitt svenska huvudkontor skulle man fortsätta arbetet med infiltration ”i islams och mänskliga rättigheters namn”.

Muslimska brödraskapet har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beskrivits bedriva ett politiskt-religiöst arbete som politiker med flera haft svårt att stå emot då det påstods handa om integration. Svårigheten att tala om det förstärktes av rädslan för att bli kallad rasist och ”islamofob”.

LÄS ÄVEN: RAPPORT: Islam ett hot mot det svenska samhället

Vidare ansågs brödraskapets arbete för enklavisering utgöra ett långsiktigt problem för social sammanhållning och integration samt en grogrund för en framtida kamp om vilka grundläggande normer som ska gälla för svenska medborgare.

Rapporten fick stor uppmärksamhet och aktivister och forskare, bland andra Mattias Gardell på Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet, rasade. Det hävdades att brödraskapet inte alls fanns i Sverige.

Sverige tacksamt att infiltrera

Sajten Doku återger nu ett avslöjande från arabisk media från 2017 som handlar om att Muslimska brödraskapets egyptiska ledning 2015, då man fanns i Storbritannien, planerade att flytta till Sverige.

Sverige och Skandinavien ska ha setts som säkra alternativ efter att även USA avsett terrorklassa organisationen, vilket flera länder i Mellanöstern redan gjort. I Sverige skulle man gentemot statsledningen och politiska partierna arbeta under täckmanteln ”mänskliga rättigheter och demokrati”.

LÄS ÄVEN: Islam är fortfarande vårt största utländska hot

Då man talade med den tidigare grundaren av den al-Qaidaanknutna egyptiska gruppen Islamic Jihad, Sheikh Nabil Naim, berättade han att det är välkänt att brödraskapet och salafister redan har en mycket stark närvaro i Sverige och att man tar emot miljontals dollar från de skandinaviska länderna.

Strategin är, sa han, att försöka väcka sympati hos invånarna för att infiltrera länderna i islams och mänskliga rättigheters namn.

Då flera arabiska medier följde upp avslöjandet framkom att brödraskapets ledning vid en flytt till Sverige skulle förlita sig på flera brödraskapsorganisationer som redan var etablerade här, bland andra Islamiska förbundet, Förenade islamiska föreningar i Sverige, Det bosniska muslimska samfundet, Islamic Center i Malmö och stora utbildningsinstitutioner för muslimer i Sverige.

Ett år senare avslöjades ytterligare detaljer – ännu ett viktigt skäl till valet var att få ta del av Sveriges frikostiga skydd för asylsökande.

LÄS ÄVEN: SD svarar muslimpartiet: ”Anpassa er eller åk hem!”