Efter ett utbrott av Sars-CoV-2 bland minkar i Danmark nyligen, och en mutation upptäckts, beslutade man att avliva dem alla. Även i Sverige har minkar smittats och man följer situationen i grannlandet noga.

Enligt Jordbruksverket är den svenska minkuppfödningen mycket mindre än den danska och omkring 80 procent som hålls för pälsproduktion kommer att avlivas under november ändå. Sedan återstår bara avelsdjuren.

Även i Sverige har smittan upptäckts bland minkbesättningar och det sprids.

– Att närliggande besättningar drabbas är inte överraskande, det visar erfarenheter från Nederländerna och Danmark. Vi vet också att risken för ytterligare fall i området är stor, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket, i ett uttalande.

Restriktioner

Myndigheten följer läget i Danmark.

– Vi följer läget noggrant och är beredda att ompröva vår bedömning. Vi för också en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten om hur smittspridningen hos svensk mink påverkar risken för folkhälsan i Sverige, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog på SVA.

För att försöka minska spridningen av smittan bland minkarna har man uppmanat till att följa en strikt biosäkerhet och samtliga minkbesättningar i landet har fått restriktioner.

Rädsla för mutationer

Det danska beslutet baseras bland annat på en oro för att viruset kan mutera och på så sätt göra ett vaccin verkningslöst. En mutation har också upptäckts både hos några djur och människor.